Kardynał Franciszek Macharski był jednym z prekursorów dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce. Mocno zaangażował się w rozwiązanie sporu wokół klasztoru karmelitanek w Oświęcimiu. Założył Krakowską Fundację Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy, która do dziś prowadzi w Oświęcimiu Centrum Dialogu i Modlitwy.

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu powstało w 1992 roku. Jest to instytucja katolicka, założona przez kardynała Franciszka Kardynała Macharskiego w porozumieniu z biskupami całej Europy i przedstawicielami organizacji żydowskich. Intencją Centrum, położonego w pobliżu byłego obozu Auschwitz, jest stworzenie miejsca refleksji, edukacji, wymiany myśli i modlitwy dla wszystkich poruszonych tym, co tu się stało. Centrum jest formą uczczenia pamięci ofiar i ma przyczyniać się do budowania w świecie wzajemnego szacunku, pojednania i pokoju.
Kardynał Franciszek Macharski uczestniczył regularnie w wydarzeniach związanych z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, w tym w obchodach Dnia Judaizmu w Kościele katolickim. Według Tadeusza Jakubowicza, przewodniczącego gminy żydowskiej, kard. Macharski był wielkim przyjacielem Żydów.
- Mogliśmy zawsze w trudnych chwilach na niego liczyć. Bardzo nas dotknęło jego odejście - podkreślił i przypomniał, że po wypadku kardynała pobożni Żydzi modlili się w jednej z krakowskich synagog na nabożeństwie mu poświęconym. - To tak jakbym stracił kogoś bardzo bliskiego, wydaje się, że traktowaliśmy się jako dwóch przyjaciół, dziś będzie dla mnie smutny i trudny dzień - zaznaczył Tadeusz Jakubowicz.

Newsletter

Zapisz się
do góry