Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.

Jan Paweł II

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest 26 stycznia z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Na czele Rady stoją dr hab. Agata Skowron-Nalborczyk, współprzewodnicząca ze strony katolickiej i Rafał Berger, współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej. Sekretarzem Rady jest dr Artur Konopacki. W 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski wpisała Dzień Islamu do oficjalnego kalendarza Kościoła katolickiego w naszym kraju, powierzając jego organizację Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski.

 

Jesteśmy grupą młodych, ciekawych świata osób. Interesuje nas wiele dziedzin, ale uważamy, że te najważniejsze są związane z relacjami międzyludzkimi i tradycjami, na których opiera się nasz świat. Dlatego zamierzamy poznać inne kultury i religie, aby spróbować spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość oczami innych ludzi”.

Młodzież z Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu, uczestnicy IV edycji projektu
„Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju"Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest organizatorem cyklicznego projektu "Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" skierowanego do ludzi młodych – uczniów starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nadrzędną ideą projektu jest pokazanie młodym osobom spójności naszego świata na przestrzeni dziejów - świata kultury i religii. Podczas podejmowanych działań uczniowie mają okazję równocześnie poznawać odmienność kultur i religii, doświadczać ich piękna i różnorodności, a jednocześnie obserwować, że pomimo pozornych czy zewnętrznych różnic ludzkie potrzeby są takie same. W proponowanych tematach zwracamy uwagę na wspólne obszary, które – pomimo pozornej odmienności– łączą. W tej potrzebie dialogu kultur i religii podczas działań projektowych podkreślamy przede wszystkim rolę Jana Pawła II.

 

Jestem pewien, że wiara w jedynego Boga może stanowić potężny zaczyn harmonii i współpracy między chrześcijanami, izraelitami i muzułmanami w pokonywaniu uprzedzeń i nieufności, które powinny być przezwyciężone.
Jan Paweł II, Przemówienie do katolików francuskich w Lourdes, 15 VIII 1983

 

www.obliczadialogu.pl

Oprac. B. Munk


Newsletter

Zapisz się
do góry