Karol Józef Wojtyła przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach, jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich.

Z wielkim wzruszeniem patrzę na to miasto lat dziecięcych, które było świadkiem mych pierwszych kroków, pierwszych słów i tych — jak mówi Norwid — «pierwszych ukłonów», co są «jak odwieczne Chrystusa wyznanie: „Bądź pochwalony!”». Miasto mojego dzieciństwa, dom rodzinny, kościół mojego chrztu świętego... Pragnę wejść w te gościnne progi, na nowo ukłonić się rodzinnej ziemi i jej mieszkańcom, i wypowiedzieć słowa, którymi wita się domowników po powrocie z dalekiej drogi: «Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!» (…)A kiedy patrzyłem przez okno, widziałem na murze kościelnym zegar słoneczny i napis: «Czas ucieka, wieczność czeka».

Jan Paweł II, Wadowice 16 czerwca 1999


Rodzina Wojtyłów wywodzi się z miejscowości Czaniec niedaleko Kęt w południowej Polsce. Najstarsze wzmianki w księgach parafialnych sięgają XVIII wieku. Przodkowie zajmowali się głównie rolnictwem. Ojciec przyszłego papieża, Karol Wojtyła senior, urodzony 18 lipca 1879 roku w Lipniku, powiat Biała, był zawodowym urzędnikiem wojskowym. Rodzina matki, Emilii Anny z Kaczorowskich, związana była z miejscowością Magnuszew na Mazowszu, Michałów na Zamojszczyźnie, a następnie z Warszawą i Krakowem.

Wiele inicjatyw prowadzonych przez Instytut ma na celu przypomnienie tej ważnej daty w kalendarzu historii Polski. Zapraszamy do odwiedzin naszych stron poświęconych Wielkiemu Polakowi.
- portal tusiezaczelo.pl: wirtualne zwiedzanie miejsc w Małopolsce związanych z Karolem Wojtyłą/Janem Pawłem II,
- portal santojp2.pl: encyklopedia wiedzy o Karolu Wojtyle/Janie Pawle II.
Instytut przygotował także wystawę poświęconą wszystkim etapom życia Karola Wojtyły/Jana Pawła II. Znaleźć tu można miedzy innymi rodzinne zdjęcia, świadectwa szkolne i inne pamiątki związane z osobą przyszłego papieża.
http://www.santojp2.pl/index.php/pl/multimedia1/86-wystawy/1416-zycie-karola-wojtyly-1416

 

drzewo genealogiczne wojtyla