Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zapraszają na cykl wykładów otwartych poświęconych pierwszej encyklice papieża Jana Pawła II „Redemptor hominis”. Wykłady odbywać się będą w każdą II niedzielę miesiąca.

 

Kolejne spotkanie odbędzie się 11 lutego 2018 r o godz. 17:00. Prelekcję pt. Tajemnica odkupienia - boski i ludzki wymiar wygłosi o. prof. Marko Rupnik

Serdecznie zapraszamy

Harmonogram spotkań

Newsletter

Zapisz się
do góry