W roku 2018 przypada jubileusz 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Pontyfikat Jana Pawła II zapisał się w historii papiestwa Kościoła katolickiego jako szczególny pod wieloma względami. Trwająca niemal 27 lat posługa apostolska miała wyjątkowe znaczenie dla świata przełomu tysiącleci.

W 40 lat od pamiętnego 16 października prezentujemy cykl 27 spotkań, podczas których przywołujemy ważne wydarzenia z pontyfikatu Jana Pawła II. Cykl rozpoczęła publikacja podsumowująca 27 rok posługi Papieża Polaka, dokładnie w dniu 13 rocznicy Jego śmierci, aby co tydzień, w kolejnych odsłonach zbliżać się do momentu jubileuszu historycznego „Habemus Papam!”. Data ta bowiem przypada dokładnie w 27. tygodniu licząc od dnia, w którym Papież Jan Paweł II „wrócił do domu Ojca”.

Jan Paweł II był 264 papieżem, pierwszym spoza Włoch od 1522 roku. Jego pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy 17 dni i był trzecim pod względem długości okresu sprawowania przywództwa w Kościele (po trwającym 37 lat pontyfikacie Świętego Piotra oraz prawie 32-letnim Piusa IX). Ojciec Święty odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie goszcząc w 132 krajach, jako Biskup Rzymu wizytował wszystkie parafie diecezji rzymskiej. Jest autorem 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 13 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, 29 dokumentów w formie motu proprio oraz tysięcy listów papieskich, w tym także listów otwartych do różnych środowisk. Podczas Jego pontyfikatu wydano nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich oraz ogłoszono Katechizm Kościoła Katolickiego i Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Jan Paweł II był także autorem utworów o charakterze dokumentalnym i literackim: Przekroczyć próg nadziei (1994), Dar i tajemnica (1996), Tryptyk rzymski (2003), Wstańcie, chodźmy (2004) oraz Pamięć i tożsamość (2005).

Jako głowa Kościoła katolickiego zwołał dziewięć konsystorzy; w czasie swojego pontyfikatu wyświęcił 2800 kapłanów i konsekrował 321 mianowanych przez siebie biskupów, a do godności kardynalskiej wyniósł 232 duchownych; wyniósł na ołtarze 482 świętych; beatyfikował 1338 osób; przyjął ponad 1350 osobistości politycznych. Szacuje się, że podczas ponad 1020 audiencji generalnych spotkał się z 18 mln pielgrzymów z całego świata. Z inicjatywy Jana Pawła II w 1986 roku zapoczątkowane zostały Światowe Dni Młodzieży, spotkania młodych katolików odbywające się nieprzerwanie co 2-3 lata (dwukrotnie w Polsce: 1991 – Częstochowa; 2016 – Kraków).

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II zainicjował głęboki proces dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Zorganizował Światowe Dni Modlitwy o Pokój w Asyżu; udał się z historyczną wizytą do Ziemi Świętej, odwiedził Jordanię, Izrael oraz terytoria palestyńskie; modlił się w miejscu narodzenia Chrystusa - Betlejem oraz w miejscu Jego śmierci i zmartwychwstania - Jerozolimie; przebywał na Wzgórzu Świątynnym oraz przemawiał w Instytucie Yad Vashem. Ojciec Święty spotykał się chętnie z przedstawicielami innych religii, między innymi Muzułmanami, Ormianami, Koptami, wyznawcami protestantyzmu oraz prawosławia. Podczas pielgrzymki do Syrii odwiedził meczet w Damaszku. Podczas prowadzenia Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek w murach rzymskiego Koloseum papież zapraszał do wspólnych rozważań osoby duchowne i świeckie z różnych stron świata, często niekatolików. Jan Paweł II uważany jest za przywódcę, który wniósł ogromny wkład w pokojowe przemiany w krajach europejskich oraz na innych kontynentach. Nawoływał do pokoju w świecie, ale przede wszystkim dał przykład życia świętego i ojcostwa uniwersalnego.

 

25. rok pontyfikatu Jana Pawła II

 

Rok 2002-2003, 25. rok pontyfikatu Jana Pawła II

16 października Jan Paweł II ogłosił list apostolski Rosarium Virginis Mariae; ogłosił tym samym Rok Różańca trwający do października 2003. Kulminacyjnym wydarzeniem roku Różańca była wizyta Ojca Świętego w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach.

31 października Jan Paweł II został honorowym obywatelem Rzymu.

14 Listopada Jan Paweł II złożył wizytę we włoskim parlamencie.

1 stycznia 2003 Jan Paweł II zwrócił się z orędziem na 36. Światowy Dzień Pokoju przywołując encyklikę Jana XXIII Pacem im terris.

25 stycznia Jan Paweł II wygłosił transmitowane przez telewizję przemówienie do uczestników IV Światowych Spotkań Rodzin w Manili.

6 lutego miała miejsce pierwsza w historii wizyta delegacji Serbskiego Kościoła Prawosławnego w Watykanie

3 marca Jan Paweł II wystosował list do prezydenta USA George’a W. Busha, w którym poruszył kwestię konfliktu irackiego.

6 marca w Rzymie i Krakowie odbyła się publiczna prezentacja poematu Jana Pawła II Tryptyk rzymski. Poemat został wydany w sześciu językach.

23 marca Jan Paweł II beatyfikował László Batthyány-Strattmanna, węgierskiego lekarza, zmarłego w 1931 w opinii świętości.

17 kwietnia Jan Paweł II ogłosił swoją ostatnią, 14. encyklikę pt. Ecclesia de Eucharistia. Encyklika ta porusza zagadnienie fundamentalnej roli Eucharystii w życiu Kościoła. Zaczyna się od słów: «Kościół żyje dzięki Eucharystii». Według nauki Kościoła Jezus Chrystus jest substancjalnie obecny w Kościele w przeistoczonym w ciało chlebie i w krew winie.

18 maja Jan Paweł II kanonizował dwoje Polaków: Bp. Józefa Sebastiana Pelczara i Matkę Urszulę Ledóchowską.

W dniach 18-19 maja z okazji 83. urodzin Jana Pawła II i 25- lecia pontyfikatu odbyła się narodowa pielgrzymka Polaków do Rzymu.

W dniach 5-9 czerwca papież odbył swoja 100. podróż zagraniczną podczas której odwiedził Chorwację.

22 czerwca Jan Paweł II odbył pielgrzymkę do Bośni-Hercegowiny gdzie beatyfikował zmarłego w 1928 roku filozofa i działacza katolickiego Ivana Mertza.

28 czerwca Jan Paweł II podpisał posynodalną adhortację apostolską Ecclesia in Europa.

11-14 września Jan Paweł II odbył podróż na Słowację gdzie beatyfikował dwoje męczenników komunistycznych: Bp. Vasila Hopko i s. Zdenkę Schelingovą.

29 września papież nominował na arcybiskupa swojego osobistego sekretarza, bp. Stanisława Dziwisza.

7 października Ojciec Święty odbył pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, kończąc tym samy Rok Różańca.

 

Newsletter

Zapisz się
do góry