W roku 2018 przypada jubileusz 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Pontyfikat Jana Pawła II zapisał się w historii papiestwa Kościoła katolickiego jako szczególny pod wieloma względami. Trwająca niemal 27 lat posługa apostolska miała wyjątkowe znaczenie dla świata przełomu tysiącleci.

W 40 lat od pamiętnego 16 października prezentujemy cykl 27 spotkań, podczas których przywołujemy ważne wydarzenia z pontyfikatu Jana Pawła II. Cykl rozpoczęła publikacja podsumowująca 27 rok posługi Papieża Polaka, dokładnie w dniu 13 rocznicy Jego śmierci, aby co tydzień, w kolejnych odsłonach zbliżać się do momentu jubileuszu historycznego „Habemus Papam!”. Data ta bowiem przypada dokładnie w 27. tygodniu licząc od dnia, w którym Papież Jan Paweł II „wrócił do domu Ojca”.

Jan Paweł II był 264 papieżem, pierwszym spoza Włoch od 1522 roku. Jego pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy 17 dni i był trzecim pod względem długości okresu sprawowania przywództwa w Kościele (po trwającym 37 lat pontyfikacie Świętego Piotra oraz prawie 32-letnim Piusa IX). Ojciec Święty odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie goszcząc w 132 krajach, jako Biskup Rzymu wizytował wszystkie parafie diecezji rzymskiej. Jest autorem 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 13 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, 29 dokumentów w formie motu proprio oraz tysięcy listów papieskich, w tym także listów otwartych do różnych środowisk. Podczas Jego pontyfikatu wydano nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich oraz ogłoszono Katechizm Kościoła Katolickiego i Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Jan Paweł II był także autorem utworów o charakterze dokumentalnym i literackim: Przekroczyć próg nadziei (1994), Dar i tajemnica (1996), Tryptyk rzymski (2003), Wstańcie, chodźmy (2004) oraz Pamięć i tożsamość (2005).

Jako głowa Kościoła katolickiego zwołał dziewięć konsystorzy; w czasie swojego pontyfikatu wyświęcił 2800 kapłanów i konsekrował 321 mianowanych przez siebie biskupów, a do godności kardynalskiej wyniósł 232 duchownych; wyniósł na ołtarze 482 świętych; beatyfikował 1338 osób; przyjął ponad 1350 osobistości politycznych. Szacuje się, że podczas ponad 1020 audiencji generalnych spotkał się z 18 mln pielgrzymów z całego świata. Z inicjatywy Jana Pawła II w 1986 roku zapoczątkowane zostały Światowe Dni Młodzieży, spotkania młodych katolików odbywające się nieprzerwanie co 2-3 lata (dwukrotnie w Polsce: 1991 – Częstochowa; 2016 – Kraków).

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II zainicjował głęboki proces dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Zorganizował Światowe Dni Modlitwy o Pokój w Asyżu; udał się z historyczną wizytą do Ziemi Świętej, odwiedził Jordanię, Izrael oraz terytoria palestyńskie; modlił się w miejscu narodzenia Chrystusa - Betlejem oraz w miejscu Jego śmierci i zmartwychwstania - Jerozolimie; przebywał na Wzgórzu Świątynnym oraz przemawiał w Instytucie Yad Vashem. Ojciec Święty spotykał się chętnie z przedstawicielami innych religii, między innymi Muzułmanami, Ormianami, Koptami, wyznawcami protestantyzmu oraz prawosławia. Podczas pielgrzymki do Syrii odwiedził meczet w Damaszku. Podczas prowadzenia Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek w murach rzymskiego Koloseum papież zapraszał do wspólnych rozważań osoby duchowne i świeckie z różnych stron świata, często niekatolików. Jan Paweł II uważany jest za przywódcę, który wniósł ogromny wkład w pokojowe przemiany w krajach europejskich oraz na innych kontynentach. Nawoływał do pokoju w świecie, ale przede wszystkim dał przykład życia świętego i ojcostwa uniwersalnego.

 

24. rok pontyfikatu Jana Pawła II

 

Rok 2001-2002, 24. rok pontyfikatu Jana Pawła II

21 października 2001 w Bazylice Św. Piotra Jan Paweł II beatyfikował Luigiego i Marię Beltrame Quattrocchich, pierwsze małżeństwo wspólnie wyniesione na ołtarze.

4 listopada na Placu Św. Piotra Ojciec Święty beatyfikował dwóch słowackich męczenników czasów komunistycznych: bp. Pawła Gojdicia i o. Metodego Trčki.

22 października Jan Paweł II ogłosił adhortację apostolską Ecclesia in Oceania. Dokument jest owocem obrad Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów dla Oceanii, który odbył się w Rzymie w 1998 roku.

1 stycznia 2002 z okazji 35. Światowego Dnia Pokoju Papież Jan Paweł II wygłosił orędzie Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.

24 stycznia z inicjatywy Jana Pawła II w Asyżu zorganizowano Dzień Modlitwy o Pokój. W spotkaniu w Asyżu oprócz Jana Pawła II uczestniczyli przedstawiciele 32 Kościołów, Wspólnot chrześcijańskich oraz 11 religii świata. Tego samego dnia Papież wygłosił orędzie na 36. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu poświęcając je Internetowi jako nowemu forum głoszenia Ewangelii.

11 lutego Papież Jan Paweł II, przy proteście rosyjskiego Kościoła prawosławnego, ustanowił regularne struktury Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji.

7 kwietnia, w dniu modlitwy o pokój w Ziemi Świętej Jan Paweł II ogłosił list apostolski motu proprio Misericordia Dei o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty.

23-24 kwietnia Ojciec Święty zwołał nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami Konferencji Episkopatu USA poświęcone problemom molestowania seksualnego nieletnich przez duchownych.

20 maja Watykan nawiązał stosunki dyplomatyczne z Timorem Wschodnim w dniu ogłoszenia niepodległości tego wyspiarskiego państwa na Oceanie Spokojnym. Timor Wschodni uznawany jest za najbardziej katolicki kraj w południowo-wschodniej Azji.

W dniach 22-26 maja Jan Paweł II odwiedził Azerbejdżan i Bułgarię, gdzie beatyfikował trzech męczenników czasów komunistycznych, zakonników: Jozafata Sziszkowa, Kamena Wiczewa i Pawła Dżidżowa.

10 kwietnia Jan Paweł II wspólnie z patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I podpisali Deklarację Wenecką, dokument o ochronie dzieła stworzenia.

16 czerwca na Placu Św. Piotra przy udziale ok. 300 tys. wiernych Jan Paweł II kanonizował Ojca Pio.

W dniach 23 lipca-2 sierpnia Jan Paweł II odbył podróż do Kanady gdzie w Toronto wziął udział w Światowych Dniach Młodzieży. Następnie Ojciec Święty udał się do Gwatemali i Meksyku gdzie beatyfikował Juana Diego, indiańskiego wizjonera z Guadalupe.

5 sierpnia Papież wydał dekret o ekskomunikowaniu siedmiu kobiet katolickich, które próbowały przyjąć święcenia kapłańskie.

W dniach 16-19 sierpnia Ojciec Święty odbył swoją ostatnią podróż do ojczyzny, w trakcie której odwiedził Kraków i Kalwarię Zebrzydowską; w Bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach dokonał zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, a podczas Mszy na krakowskich Błoniach, przy udziale 2,5 mln wiernych beatyfikował abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, ks. Jana Balickiego, o. Jana Beyzyma i s. Sancję Szymkowiak.

6 października Jan Paweł II kanonizował zmarłego w Rzymie w 1975 roku hiszpańskiego duchownego Josemaríe Escrivá de Balaguera – założyciela i pierwszego prałata Opus Dei.

 

Newsletter

Zapisz się
do góry