W roku 2018 przypada jubileusz 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Pontyfikat Jana Pawła II zapisał się w historii papiestwa Kościoła katolickiego jako szczególny pod wieloma względami. Trwająca niemal 27 lat posługa apostolska miała wyjątkowe znaczenie dla świata przełomu tysiącleci.

W 40 lat od pamiętnego 16 października prezentujemy cykl 27 spotkań, podczas których przywołujemy ważne wydarzenia z pontyfikatu Jana Pawła II. Cykl rozpoczęła publikacja podsumowująca 27 rok posługi Papieża Polaka, dokładnie w dniu 13 rocznicy Jego śmierci, aby co tydzień, w kolejnych odsłonach zbliżać się do momentu jubileuszu historycznego „Habemus Papam!”. Data ta bowiem przypada dokładnie w 27. tygodniu licząc od dnia, w którym Papież Jan Paweł II „wrócił do domu Ojca”.

Jan Paweł II był 264 papieżem, pierwszym spoza Włoch od 1522 roku. Jego pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy 17 dni i był trzecim pod względem długości okresu sprawowania przywództwa w Kościele (po trwającym 37 lat pontyfikacie Świętego Piotra oraz prawie 32-letnim Piusa IX). Ojciec Święty odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie goszcząc w 132 krajach, jako Biskup Rzymu wizytował wszystkie parafie diecezji rzymskiej. Jest autorem 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 13 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, 29 dokumentów w formie motu proprio oraz tysięcy listów papieskich, w tym także listów otwartych do różnych środowisk. Podczas Jego pontyfikatu wydano nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich oraz ogłoszono Katechizm Kościoła Katolickiego i Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Jan Paweł II był także autorem utworów o charakterze dokumentalnym i literackim: Przekroczyć próg nadziei (1994), Dar i tajemnica (1996), Tryptyk rzymski (2003), Wstańcie, chodźmy (2004) oraz Pamięć i tożsamość (2005).

Jako głowa Kościoła katolickiego zwołał dziewięć konsystorzy; w czasie swojego pontyfikatu wyświęcił 2800 kapłanów i konsekrował 321 mianowanych przez siebie biskupów, a do godności kardynalskiej wyniósł 232 duchownych; wyniósł na ołtarze 482 świętych; beatyfikował 1338 osób; przyjął ponad 1350 osobistości politycznych. Szacuje się, że podczas ponad 1020 audiencji generalnych spotkał się z 18 mln pielgrzymów z całego świata. Z inicjatywy Jana Pawła II w 1986 roku zapoczątkowane zostały Światowe Dni Młodzieży, spotkania młodych katolików odbywające się nieprzerwanie co 2-3 lata (dwukrotnie w Polsce: 1991 – Częstochowa; 2016 – Kraków).

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II zainicjował głęboki proces dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Zorganizował Światowe Dni Modlitwy o Pokój w Asyżu; udał się z historyczną wizytą do Ziemi Świętej, odwiedził Jordanię, Izrael oraz terytoria palestyńskie; modlił się w miejscu narodzenia Chrystusa - Betlejem oraz w miejscu Jego śmierci i zmartwychwstania - Jerozolimie; przebywał na Wzgórzu Świątynnym oraz przemawiał w Instytucie Yad Vashem. Ojciec Święty spotykał się chętnie z przedstawicielami innych religii, między innymi Muzułmanami, Ormianami, Koptami, wyznawcami protestantyzmu oraz prawosławia. Podczas pielgrzymki do Syrii odwiedził meczet w Damaszku. Podczas prowadzenia Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek w murach rzymskiego Koloseum papież zapraszał do wspólnych rozważań osoby duchowne i świeckie z różnych stron świata, często niekatolików. Jan Paweł II uważany jest za przywódcę, który wniósł ogromny wkład w pokojowe przemiany w krajach europejskich oraz na innych kontynentach. Nawoływał do pokoju w świecie, ale przede wszystkim dał przykład życia świętego i ojcostwa uniwersalnego.

 

21. rok pontyfikatu Jana Pawła II (1998-1999)

16 października 1998 Jan Paweł II rozpoczął trzecią dekadę pontyfikatu świętując jednocześnie 20-stą rocznicę objęcia tronu Piotrowego.

22 listopada rozpoczęło się trwające do 12 grudnia Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Oceanii, którego owocem była wydana w 2001 roku posynodalna adhortacja Jana Pawła II Ecclesia in Oceania.

29 października bullą Incarnationis misterium Jan Paweł II ogłosił Wielki Jubileusz Roku 2000.

30 listopada papież wystosował przesłanie z okazji 50. rocznicy ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw człowieka.

1 stycznia 1999 z okazji 32. Światowego Dnia Pokoju Jan Paweł II wygłosił orędzi e Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju.

W dniach 22-28 stycznia papież Jan Paweł II odbył podróż do Meksyku i USA.

11 kwietnia Jan Paweł II skierował list do prezydenta Federalnej Republiki Jugosławii Slobodana Miloševića w sprawie Kosowa dotkniętego serbską polityka czystek etnicznych.

27 kwietnia w sprawie rozwiązania konfliktu w Kosowie Jan Paweł II zwrócił się w liście do sekretarza generalnego ONZ Kofi Annana.

2 maja na Placu św. Piotra przy udziale ok. 300 tys. wiernych Jan Paweł II beatyfikował Ojca Pio.

W dniach 7-9 maja Jan Paweł II udał się w podróż do Rumunii, gdzie spotkał się m.in. z patriarchą Teoktystem, z którym wydali wspólne oświadczenie w sprawie Kosowa.

W dniach 15-17 czerwca papież Jan Paweł II odbył kolejną pielgrzymkę do ojczyzny. Podczas pobytu w Polsce Ojciec Święty wyniósł na ołtarze księżną Kingę, beatyfikował ks. Stefana Frelichowskiego, matkę Reginę Protmann, Edmunda Bojanowskiego oraz 108 męczenników II wojny światowej. Pielgrzymka ta jeszcze z dwóch powodów zostanie zapamiętana jako wyjątkowa: jednym była pierwsza w historii oficjalna wizyta głowy Kościoła katolickiego i państwa watykańskiego w polskim parlamencie, drugim była nagła niedyspozycja Ojca Świętego spowodowana upadkiem, w wyniku czego nie mógł on uczestniczyć w Mszy św. na krakowskich Błoniach oraz zaplanowanych na ten sam dzień nieszporach w Gliwicach.

19 września Jan Paweł II odwiedził Słowenię.

1 października pod przewodnictwem Jana Pawła II rozpoczęło się II Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie, czego owocem była wydana w 2003 roku posynodalna adhortacja Ecclesia in Europa. Również 1 października Jan Paweł II podpisał list apostolski ogłaszający św. Katarzynę Sieneńską, św. Teresę Benedyktę od Krzyża oraz św. Brygidę Szwedzką współpatronkami Europy.

Newsletter

Zapisz się
do góry