Bóg nie wątpi o człowieku. A więc i my, chrześcijanie, nie możemy zwątpić o człowieku, wiemy bowiem, że człowiek jest zawsze większy niż jego błędy i występki.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego kończy przygotowania do mobilnej wystawy pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II". To wielkie przedsięwzięcie ma na celu przygotowanie Małopolan na setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Wystawa będzie opowieścią o uniwersalnym, ponad czasowym, wielkim Polaku, który wpłynął na bieg historii i na losy naszej Ojczyzny.

 

EFRR kolor 300dpi

 

Przestrzeń podzielona na trzy strefy przedstawia główne etapy życia naszego rodaka: „Młodość Karola Wojtyły i jego drogę do Kapłaństwa”, „Okres (nie tylko) krakowski” oraz „Wielki Pontyfikat”. Każda z tych części ukazuje ślady obecności Karola Wojtyły w pięciu subregionach Małopolski: w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, w subregionie tarnowskim, subregionie sądeckim, subregionie podhalańskim i w Małopolsce Zachodniej. Obok części historycznej, bogato udokumentowanej fotografiami, będziemy mogli podziwiać piękno krajobrazu naszego regionu, także w kontekście aktywności Karola Wojtyły oraz na nowo przeżyć pielgrzymki Jana Pawła II do Małopolski. Sceny kulturowe zostaną wsparte dodatkowo nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, tak abyśmy trafili do gustów wszystkich pokoleń zwiedzających.

Na potrzeby wystawy przeprowadziliśmy kilkanaście wywiadów; począwszy od szkolnych kolegów Karola Wojtyły, Eugeniusza Mroza, czy przyjaciół z Wadowic, Haliny Kwiatkowskiej i Tadeusza Królikiewicza, badaczy naukowo zajmujących się życiem i dziełem papieża np. Stanisława Dziedzica, poprzez współpracowników z Kurii Metropolitalnej kard. Wojtyły, np. ks. Bronisława Fidelusa czy ks. infułata Jerzego Bryły, poprzez osoby świadczące o obecności Karola Wojtyły w Zakopanym, w Tarnowie, w Niepołomicach, w Niegowici, czy w Ludźmierzu, aż do osób, które zasłużyły się w organizowaniu pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, jak np. ks. Andrzej J. Nowobilski, aby na koniec dotrzeć do JE ks. kard. Stanisława Dziwisza.

Wystawa stanowi absolutne novum, ale także wielkie wyzwanie (na ograniczonej powierzchni przedstawić nieograniczone zasługi), z którym żaden z regionów w Polsce jak dotąd się nie zmierzył.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania rezerwacji na przyjęcie naszej wystawy.

Tytuł projektu: 5 scen kulturowych Małopolski Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) 
Numer umowy: RPMP.06.01.03-12-0381/16 -XVII/123/FE/18

Finansowanie zadania "5 scen kulturowych Małopolski Karola Wojtyły - Jana Pawła II" ze środków:

a) Unii Europejskiej: RPMP.06.01.03-12-0381/16-00 -XVII/123/FE/18 z dnia 05.04.2018 r., zawarta z Zarządem Województwa Małopolskiego- Instytucją Zarządzającą RPO WM - 489 887,47 zł.
b) z budżetu Województwa Małopolskiego: II/16/KD/267/18 z dnia 02.02.2018 r - - 504 076,00 zł.

 

Newsletter

Zapisz się
do góry