Instytut Dialogu Międzykulturowego zaprasza do zwiedzenia mobilnej wystawy pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II", która znajduje się na terenach zielonych przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie(ul. Totus Tuus 30). Wstęp wolny!

 

Tytuł projektu: 5 scen kulturowych Małopolski Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)
Numer umowy: RPMP.06.01.03-12-0381/16 -XVII/123/FE/18

Finansowanie zadania "5 scen kulturowych Małopolski Karola Wojtyły - Jana Pawła II" ze środków:

a) Unii Europejskiej: RPMP.06.01.03-12-0381/16-00 -XVII/123/FE/18 z dnia 05.04.2018 r., zawarta z Zarządem Województwa Małopolskiego- Instytucją Zarządzającą RPO WM - 489 887,47 zł.
b) z budżetu Województwa Małopolskiego: II/16/KD/267/18 z dnia 02.02.2018 r - - 504 076,00 zł.

 

PLAKAT KAL

Newsletter

Zapisz się
do góry