Nie można żyć tylko na próbę, nie można umierać tylko na próbę. Nie można kochać tylko na próbę, przyjmować tylko na próbę i na czas człowieka.

Jan Paweł II

W 100-lecie urodzin Karola Wojtyły Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II podjął szereg inicjatyw, wśród których wyróżnić można propozycje skierowane do seniorów i osób zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich Województwa Małopolskiego. Jedną z nich jest projekt pt. "Gospodynie Wiejskie z wizytą u Jana Pawła II", który zainaugurowano 8 lutego 2020 roku. 


Pierwsze spotkanie, w którym uczestniczyły Panie z Koła Gospodyń z Masłomiącej, rozpoczęło się Mszą św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. 

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Sanktuarium oraz Muzeum Jana Pawła II. Następnie zaproszono Panie do siedziby Instytutu Dialogu Międzykulturowego, na seans filmu "Kuchna Papieska. Ojciec w Jego życiu", po którym zebrani podzielili się swoimi wspomnieniami oraz rolą jaką w ich życiu odegrał św. Jan Paweł II.

Kolejne spotkania będą miały charakter cykliczny i będą odbywały się raz w miesiącu.

 

Fot. K. Komenda

 

Gospodynie Wiejskie z wizytą u Jana Pawła II

Newsletter

Zapisz się
do góry