Polonia w Nowym Jorku zaśpiewała nasz Hymn z okazji Setnej Rocznicy Urodzin św. Jana Pawła II. Nie brakowało łez i słów wdzięczności.

To prawda wirus pokrzyżował moje plany. Miało być co najmniej kilka parafii i tyle samo spotkań z rodakami. Odbyło się tylko jedno. Po mszy św. o godz. 11.00 grupa nowojorskiej Polonii zebrała się w salce przy kościele, aby posłuchać ale i zaśpiewać hymn dla Jana Pawła II Nie zastąpi Ciebie nikt oraz wysłuchać prelekcji na temat osoby Ojca św. i działalności Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

„Jaka to piękna pieśń! - ze wzruszeniem komentuje pani Jadzia, która od 30 lat mieszka w Ameryce – my tutaj Go wszyscy kochamy i bardzo tęsknimy. Ta piosenka wyraża wszystko, co czuję, co chciałabym mu powiedzieć. Dziękuję za nią.

„Dobrze, że macie w Polsce takie instytuty, które zajmują się tym, żeby pamięć o naszym kochanym Papieżu nie zaginęła. U nas też by się taki przydał. Sama pani widzi, młodzieży coraz mniej w kościele...” - dopowiada Pan Tadeusz.

„Ja najbardziej lubiłem, jak się uśmiechał i te jego błyszczące oczy. My tu jeszcze pamiętamy, ale następne pokolenia … oni mają teraz komputery, laptopy. Ten Internet nie jest taki zły, cieszę się, że mogę sobie posłuchać tego hymnu na Youtube. Muszę pokazać go mojej wnuczce, niech też się czegoś dowie o polskim papieżu, a szczególnie jak bardzo go kochaliśmy” - mówi pan Adam.

Takich wypowiedzi mogłabym przytoczyć bez liku. Oprócz nostalgii i tęsknoty za Świętym przebija w nich troska i niepokój o młode pokolenie Polaków mieszkających za granicą. Szczególnie babcie i dziadkowie, którzy dobrze pamiętają Jana Pawła II, zwracają uwagę na to, jak ważne jest, aby wnukom przekazywać swoje własne doświadczenie spotkania, niejednokrotnie przemiany życia. Autentyczne, żywe świadectwo to najlepsza recepta na przekazywanie wiedzy o Karolu Wojtyle. Polonia doceniała także pracę i wyraziła wdzięczność dla działalności naszej instytucji, która poprzez nowoczesne i innowacyjne środki edukacyjne i medialne nie ustaje
w szerzeniu nauczania i myśli św. Jana Pawła II.

Z wielkim wzruszeniem przyjęli także Hymn "Nie zastąpi Ciebie nikt", który obiecali nauczyć się na pamięć i zaśpiewać 18 maja w dniu Urodzin naszego Jubilata.

Magdalena Siemion

Newsletter

Zapisz się
do góry