Zapraszamy Was w międzykulturową podróż po świecie, której celem będzie poznanie ludzi na innych kontynentach, ich kultury, tradycji i obyczajów. Dziś wybierzemy się w podróż z Janem Pawłem II

 

Jordania, Izrael, ziemie Palestyńczyków: 20 – 26 marca 2000.
91. podróż apostolska Jana Pawła II.


Pielgrzymka Ojca Świętego związana była z miejscami i historią zbawienia. Była to wizyta szczególna, droga wiodła śladami patriarchów – Abrahama, Izaaka i Jakuba, a także śladami Jezusa i jego uczniów. Papież przybył do miejsca urodzenia Chrystusa – Betlejem oraz do miejsca jego śmierci – Jerozolimę.

Ojciec Święty odwiedził najważniejsze dla chrześcijan miejsca a także uszanował miejsca kultu wyznawców islamu i judaizmu. Spotkał się zarówno z rabinami, jak i z muftim Jerozolimy. Modlił się przy Ścianie Płaczu, zostawił w szczelinie karteczkę z prośbą do Boga. Papież odwiedził także Instytut Yad Vashem – miejsce upamiętnienia ofiar zagłady. Podróż tę bardzo wysoko ocenili światowi politycy i znawcy problemów międzynarodowych. Jan Paweł II uznany został za męża stanu, który (w tym niełatwym regionie) potrafił porozumieć się i z Izraelczykami i z Palestyńczykami.

Ziemia Święta to zwyczajowo nazwa Izraela lub Palestyny w języku pielgrzymów chrześcijańskich, powszechnie używana od średniowiecza. Na tej ziemi Biblia umieszcza życie i działalność patriarchów oraz wiąże z nią losy narodu wybranego, w tym np. działalność króla Dawida, który Jerozolimę obrał na stolicę swojego królestwa. Tam też wybudowano najsłynniejszą Świątynię, w której przechowywana była pozłacana Arka, symbol przymierza z Bogiem. Do dziś w Izraelu odwiedzić można wiele biblijnych miejsc, w tym część zwaną Galileą, Jezioro Galilejskie. Jadąc z Kafarnaum na południe, zobaczyć można Górę Błogosławieństw, Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb, Tyberiadę czy miejsce chrztu nad Jordanem. W samej Jerozolimie znajduje się najważniejsze miejsce religii żydowskiej, Ściana Płaczu czyli pozostałość murów świątynnych, a także wiele miejsc ważnych dla chrześcijan: pozostałości po sadzawkach Syloe i Betesda, droga męczeństwa Jezusa - Via Dolorosa, Bazylika Grobu Pańskiego kryjąca miejsce ukrzyżowania i grotę grobową. Wzgórze Świątynne jest także miejscem ważnym dla religii islamu. Znajduje się tu Meczet El Aksa i Kopuła na Skale kryjąca skałę ofiarowania.

Pielgrzymki chrześcijan do Ziemi Świętej stały się popularne od IV wieku, po podróży cesarzowej św. Heleny, dzięki której odnaleziono ślady ukrzyżowania i grób Jezusa. Tereny te w stały się obiektem wielokrotnych walk, między innymi podczas wypraw krzyżowych, a także w czasach współczesnych, ze względu na skomplikowaną sytuację geopolityczną Żydów i Palestyńczyków.