GENEZA WYSTAWY

Prezentowana tu ekspozycja, zorganizowana przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, została opracowana przeze mnie w zamyśle, jak też projekcie typograficznym, w formie modlitwy.

Ideą, jaka przyświecała mi przy konstruowaniu scenariusza wystawy opartego o obrazy fotografii Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, była potrzeba nie tylko godnego uczczenia Najznamienitszego z Polaków, ale też ukazania istoty świętości jako rdzenia i meritum życia świętego, za pomocą obrazu (fotografii), w interakcji i żywej korespondencji z tekstem.

Każde zdjęcie wykonane na przestrzeni życia polskiego papieża przez fotografów tej miary co Arturo Mari, Adam Bujak czy Grzegorz Gałązka, było już eksponowane i prezentowane publicznie na niezliczonych wystawach.

W moim projekcie i pomyśle wystawy kluczem do wyboru danej fotografii (spośród setek lub nawet tysięcy zdjęć uwieczniających życie Piotra naszych czasów) stała się modlitwa. Przed tak zacnym i ważnym zadaniem, jakie zostało przede mną postawione, nie mogło zabraknąć również osobistej prośby do św. Jana Pawła II i Ducha Świętego o dar natchnienia. Jednocześnie zdecydowałem się na powierzenie mego dzieła samemu Świętemu.

Owocem tak ustawionej pracy oraz, jak wierzę, duchowego wstawiennictwa, narodziła się wykrystalizowana idea wystawy będąca w istocie zaproszeniem do kontemplacji modlitwy Różańca Świętego i Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Pierwsza część wystawy zatytułowana „Totus Tuus, Maryjo!” poświęcona jest rozważaniom Tajemnic Różańca Świętego. Każda z plansz stanowiąca treść jednej cząstki modlitwy ilustrowana jest wybraną sceną - fotografią z życia polskiego świętego, który listem o różańcu „Rosarium Virginis Mariae” przyczynił się do ubogacenia tej modlitwy o „tajemnice światła”.

Na podobnej zasadzie, zbudowana została druga część wystawy, zatytułowana „Jezu, ufam Tobie!”, tyle że tym razem fotografie zostały wtopione w treść modlitwy Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Stało się dla mnie jasne, że w takim kontekście i zestawieniu wybrane fotografie nabierają niespotykanego dotąd w innych wystawach duchowego wymiaru i zaczynają żyć dodatkową głębią, wykraczając poza określone ramy płaskiego obrazu. Również sama kontemplacja treści modlitwy, dzięki prezentowanym na wystawie fotografiom, staje się jakby bliższa i przystępniejsza w odbiorze oraz duchowym rozważaniu.

Karol Wojtyła - Święty Jan Paweł II, który przez ponad ćwierćwiecze był Głową Stolicy Apostolskiej w Rzymie, w oczywisty sposób reprezentuje Kościół Powszechny, toteż nie mogło zabraknąć tekstów modlitw - również po łacinie - jakże ukochanych przez Papieża Polaka i związanych z jego drogą życia.

Oddając Państwu zrealizowany projekt niniejszej wystawy wołam:
Święty Janie Pawle II – módl się za nami!

Autor projektu wystawy
Krzysztof Tomaszewski