Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Jan Paweł II

Portret Świętego Rafała Kalinowskiego w Klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej. Fot. Krzysztof Petela

Dziś przypada kolejna rocznica kanonizacji bł. Rafała Kalinowskiego, ogłoszonego świętym dnia 17 listopada 1991 roku w Bazylice św. Piotra na Watykanie
Kim był, a raczej jakim był Rafał Kalinowski – żołnierz, Sybirak, wreszcie karmelita bosy? Jaka jest historia tego człowieka? Jaka była jego droga do świętości?

Józef Kalinowski urodził się 1 września 1835 r. w Wilnie, w szlacheckiej rodzinie herbu Kalinowa. W 1850 roku ukończył z wyróżnieniem Instytut Szlechecki w Wilnie, a w 1855 roku uzyskał tytuł inżyniera kończąc Mikołajewską Szkołę Inżynierii Wojskowej w Petersburgu i wstąpił do wojska. W wieku 22 lat został adiunktem matematyki i mechaniki budowlanej oraz awansował do stopnia porucznika. W tym okresie przeżywał liczne kryzysy egzystencjalne i rozterki związane zarówno ze swoją narodowością i służbą w wojsku rosyjskim jak i zdrowiem. Przestał przystępować do sakramentów świętych ale religijna problematyka zawsze go nurtowała i nigdy nie przestał pytać siebie o sens życia usilnie szukając odpowiedzi w dziełach filozofów i teologów. Mając 24 lata opuścił Petersburg i przystąpił do pracy przy wytyczaniu i budowie linii kolejowej Odessa-Kijów-Kursk. W okolicach Kurska, bardzo słabo zaludnionych, przebywał kilka miesięcy. Okres ten wspominał jako czas wielkich rozmyślań i przemiany, którą przypisywał lekturze Wyznań św. Augustyna. Czując, zbliżające się powstanie, podał się do dymisji, by móc służyć swoją wiedzą wojskową rodakom. Zwolnienie z wojska carskiego otrzymał dopiero w maju 1863 r. Za namową ówczesnego naczelnika Wydziału Wojny Rządu Narodowego - Józefa Gałęzowskiego - którego znał z okresu petersburskiego – objął stanowisko naczelnika Wydziału Wojny w Wydziale Wykonawczym Litwy. Pomimo świadomości daremności powstania styczniowego przyłączył się do niego. Po upadku powstania powrócił do Wilna, gdzie 24 marca 1864 r. został aresztowany w domu rodzinnym i osadzony w więzieniu. W wyniku procesu skazano go na karę śmierci przez rozstrzelanie, ale ponieważ w więzieniu otaczała go atmosfera świętości władze carskie w obawie przed uznaniem Józefa Kalinowskiego za męczennika i świętego, zamieniły wyrok śmierci na zsyłkę. W trakcie pobytu na Syberii Kalinowski zadziwiał niezwykłą wprost mocą swego ducha, głęboką i gorliwą religijnością, a przede wszystkim stosunkiem do współzesłańców; których z niezwykłym poświęceniem, miłością i łagodnością podtrzymywał na duchu, pocieszał, nauczał i katechizował.

Do kraju wrócił w 1874 roku i wyjechał na Zachód gdzie przez trzy lata pracował jako wychowawca młodego księcia Augusta Czartoryskiego. Ta kilkuletnia opieka i towarzyszenie księciu przyczyniły się nie tylko do przekazania rozległej, wszechstronnej wiedzy, ale i do pogłębienia wiary i życia duchowego Augusta - późniejszego błogosławionego, beatyfikowanego przez św. Jana Pawła II 25 kwietnia 2004 roku.

W 1877 roku Rafał Kalinowski wstąpił do nowicjatu karmelitów w Grazu w Austrii i przybrał imię Rafał od św. Józefa. Po studiach filozoficznych i teologicznych na Węgrzech, złożył śluby zakonne i otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Albina Dunajewskiego w Czernej niedaleko Krakowa. Miał wówczas 46 lat. Wkrótce potem został przeorem tego klasztoru i funkcję tę sprawował przez 9 lat, przyczyniając się w znacznej mierze do odnowy Karmelu w Galicji.

Ojciec Rafał Kalinowski był człowiekiem niezwykłej szlachetności i wrażliwości. Doświadczony w młodości długoletnim głębokim kryzysem wiary, a później ogromnym cierpieniem, z wielkim rozeznaniem i łagodnością bratał nawet najbardziej zatwardziałych grzeszników z Bogiem. Jego heroiczne poświęcenie jako szafarza sakramentu pokuty nadało mu przydomek „ofiary konfesjonału”.

Zmarł 15 listopada 1907 r. w Wadowicach, w opinii świętości. Jego relikwie spoczywają w kościele karmelitów w Czernej. Św. Rafał Kalinowski jest patronem oficerów i żołnierzy, orędownikiem w sprawach trudnych i beznadziejnych. W ikonografii Święty przedstawiany jest podczas modlitwy, w habicie karmelity.

W dniu swej kanonizacji św. Rafał Kalinowski został ogłoszony Patronem Sybiraków w Polsce. Pielgrzymce Sybiraków na kanonizację przewodniczył ksiądz prałat Edmund Cisak pełniący funkcję krajowego kapelana „Zesłańców”. Na okoliczność kanonizacji Sybiracy podarowali Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tkany obraz przedstawiający Św. Rafała na tle surowego krajobrazu syberyjskiego. Zarówno obraz jak i sztandar Związku Sybiraków Ojciec Święty poświęcił w auli Pawła VI z wielką czcią i wzruszeniem, a w homilii podczas Mszy kanonizacyjnej powiedział:

Bł. Rafał Kalinowski, którego dzisiaj Boża opatrzność pozwala nam ogłosić świętym Kościoła Chrystusowego, należy do prastarej tradycji proroka Eliasza. Tradycja ta, związana z górą Karmel w Ziemi Świętej, odżyła w Nowym Testamencie, wydając bogaty plon powołań kontemplacyjnych i wiele owoców szczególnej świętości. (…)

«Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana». Kiedy Rafał (przedtem: Józef) Kalinowski usłyszał to wezwanie, miał już za sobą długą i trudną drogę życia — a była to «droga przez mękę», podobnie jak droga Eliasza; zanim dane mu było odpowiedzieć: «Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów» (1 Krl 19, 10. 14), odpowiadał już przedtem z żarliwością i ofiarą, jaką składał na ołtarzu swej ziemskiej ojczyzny, swego udręczonego narodu.

Raduj się miasto rodzinne świętego, z sanktuarium w Ostrej Bramie. Raduj się Wilno. Raduj się, ziemska Ojczyzno o. Rafała Kalinowskiego. (…)”.

 

Oprac. Dorota Boczkowska 


Źródła:

https://www.zyciezakonne.pl/dokumenty/kosciol/jan-pawel-ii/jan-pawel-ii-przemowienia-i-homilie/jan-pawel-ii-przemowienia-i-homilie-homilie-na-beatyfikacje-i-kanonizacje-osob-konsekrowanych/1991-11-17-rzym-homilia-podczas-kanonizacji-rafala-kalinowskiego-20187/
https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-20a.php3
https://www.niedziela.pl/artykul/67823/nd/10-rocznica-kanonizacji-Patrona-Sybirakow
Święty Rafał Kalinowski. Życie. Proces. Cud kanonizacyjny. Modlitwy, Wydawnictwo „M”, Kraków 2010

Newsletter

Zapisz się
do góry