Bóg nie wątpi o człowieku. A więc i my, chrześcijanie, nie możemy zwątpić o człowieku, wiemy bowiem, że człowiek jest zawsze większy niż jego błędy i występki.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do obejrzenia konferencji "Ludzkość w czasach granicznych. Kryzys czy szansa odnowy?". Do debaty zaproszeni zostali przedstawiciele wspólnot religijnych obecnych w Polsce. Dotyczy ona pandemii koronawirusa oraz jej wpływu na życie i funkcjonowanie wspólnot wyznaniowych, a także pojedynczych wiernych.

Debatę moderowała dr Paulina Guzik, przedstawicielami wspólnot wierzących byli:

Katolicyzm: ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak

Prawosławie: ks. dr Henryk Paprocki

Protestantyzm: pastor dr Piotr Gąsiorowski (metodysta)

Judaizm: dr Edyta Gawron, Instytut Judaistyki UJ i Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie

Islam: imam (mufti) Janusz Aleksandrowicz z Kruszynian

 

Newsletter

Zapisz się
do góry