Możemy zbudować cywilizację godną człowieka. Czyniąc to, przekonamy się,  czy nasze stulecia przygotowały ziemię na nową wiosnę ludzkiego ducha.

Jan Paweł II

Zdjęcie Jana Pawła II. Na zdjęciu Jan Paweł II - mężczyzna w średnim wieku, z siwymi krótkimi włosami, białą piuską na głowie, ubrany w białą sutannę i czerwony płaszcz. Niebieskie jednolite tło

27 kwietnia 2014 roku, tłumy wiernych z całego świata przybyły do Rzymu na kanonizację Jana Pawła II. Razem z Papieżem Polakiem do chwały ołtarzy został wówczas wyniesiony także papież Jan XXIII. Owego dnia Plac świętego Piotra zgromadził 800 tysięcy wiernych ze wszystkich zakątków ziemi. Uroczystość pod przewodnictwem papieża Franciszka odbyła się w ustanowione przez papieża Polaka święto Miłosierdzia Bożego.

Jan Paweł II odszedł do Ojca w wigilię tego święta, 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37. W tym dniu cały świat wstrzymał oddech. Żegnały go niezliczone tłumy wiernych z całego świata towarzyszących Mu swą modlitwą zarówno na Placu Świętego Piotra jak i w każdym niemal zakątku ziemi. Uroczystości pogrzebowe w Rzymie, sprawowane kilka dni później, ponownie zgromadziły niezliczoną rzeszę pielgrzymów i przywódców państw, którzy przybyli, by oddać hołd niezwykłemu papieżowi a głośne żądanie „Santo subito” (święty natychmiast), pojawiło się na licznych transparentach osób zgromadzonych dnia 8 kwietnia 2005 roku na Placu Świętego Piotra w Watykanie. W ten sposób wierni Kościoła katolickiego domagali się od przyszłego papieża, jeszcze przed jego wyborem, aby niezwłocznie po rozpoczęciu nowego pontyfikatu podjął procedurę zmierzającą do kanonizacji Jana Pawła II. Dzień pogrzebu Jana Pawła II stał się jednocześnie dniem, w którym nieformalnie rozpoczął się Jego proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny.

14 stycznia 2011 roku papież Benedykt XVI podpisał dekret o cudzie za wstawiennictwem swojego wielkiego poprzednika i dnia 1 maja tego samego roku papież Jan Paweł II dostąpił chwały ołtarzy.

5 lipca 2013 papież Franciszek wydał dekret w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. Tym zatwierdzonym przez lekarzy i teologów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych cudem było niewytłumaczalne z punktu widzenia medycznego, uzdrowienie Kostarykanki Floribeth Mory Diaz.

30 września 2013 roku odbył się konsystorz na którym papież Franciszek ogłosił dzień 27 kwietnia 2014 (tj. Niedziela Miłosierdzia Bożego) jako datę kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII.

I tego właśnie dnia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego papież Franciszek przy koncelebrze emerytowanego biskupa Rzymu Benedykta XVI odprawił na placu Świętego Piotra mszę świętą kanonizacyjną obu papieży. W uroczystości uczestniczyły delegacje zagraniczne z całego świata, w tym liczne z Polski.

Rok temu, w szóstą rocznicę kanonizacji Jana Pawła II kard. Stanisław Dziwisz powiedział w Krakowskich Łagiewnikach że Św. Jan Paweł II towarzyszy nam także w tym trudnym czasie epidemii bowiem sam żył w niełatwych czasach. Zwrócił także uwagę, że Jego droga do świętości dokonywała się na naszych oczach i że naszym przywilejem i obowiązkiem jest i będzie przekazywanie tej historii nowemu, dorastającemu pokoleniu Polek i Polaków.

Polacy głęboko wierzą że św. Jan Paweł II wkrótce zostanie ogłoszony doktorem Kościoła. I w pełni na to zasługuje. Był człowiekiem wielkiego umysłu a Jego nauczanie wyznaczyło nowy nurt Kościoła wchodzącego w III tysiąclecie chrześcijaństwa w wielu obszarach życia duchowego i społecznego.

Nazywano Go papieżem dialogu, papieżem rodziny, papieżem młodych bowiem pokój na świecie, troska o rodzinę manifestująca się nieustannymi apelami o ochronę życia poczętego i godność każdego człowieka, a także radosne spotkania z ukochaną młodzieżą, w której pokładał wielką nadzieję, wyznaczały kierunek Jego pontyfikatu.

Lecz papież Jan Paweł II był przede wszystkim papieżem Modlitwy i wielkim Orędownikiem Bożego Miłosierdzia, któremu zawierzył cały świat w trakcie swojej ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny w 2002 roku. W homilii podczas Mszy świętej z okazji konsekracji łagiewnickiej świątyni Bożego Miłosierdzia w Krakowie przekazał całemu światu swój duchowy testament: „Drodzy Bracia i Siostry! (…) Nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. (…)Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi serc ludzkich, pełnych cierpienia, niepokoju i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei. (…) Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść «iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście» (por. Dzienniczek, 1732).”

Oprac. Dorota Boczkowska

Źródła:
https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/94644,Godzina-2137-Odszedl-Jan-Pawel-II-Wielki-papiez-i-Polak.html

https://www.radiomaryja.pl/informacje/6-rocznica-kanonizacji-sw-jana-pawla-ii/

https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2499658,6-rocznica-kanonizacji-Jana-Pawla-II-Kard-Dziwisz-w-trudnym-czasie-papiez-uczy-zwracac-sie-do-Boga

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/8pl_lagiewniki_17082002.html

 

Newsletter

Zapisz się
do góry