Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto "rozdaje", kto zdolny jest dawać.

Jan Paweł II

Maciej Wojtyła, dziadek Karola ze strony ojca, urodził się w 1852 roku w Czańcu i po kilkunastu latach mieszkania w rodzinnej miejscowości przeprowadził się do Lipnika, który obecnie jest dzielnicą Bielska-Białej. W aktach parafialnych przy jego nazwisku widnieją adnotacje: „sartor ex Czaniec" (krawiec z Czańca) i „agricola" (rolnik). Maciej ożenił się z Anną, córką piekarza, która 18 lipca 1879 roku urodziła pierworodnego Karola. Ten właśnie pierworodny syn w 1920 roku został ojcem Karola Józefa, przyszłego papieża Jana Pawła II. Dziadek Karola Wojtyły - Maciej - zmarł 23 września 1923 roku w Lipniku i został pochowany we wspólnym grobowcu z żoną Marią. Karol, przyszły papież, miał wówczas 3 lata i niestety nie zachował o nim wspomnień.

Feliks Kaczorowski, dziadek ze strony matki, urodził się 26 czerwca 1849 roku i był rymarzem. Najpierw pracował jako stangret u hrabiego Andrzeja Zamoyskiego, a po jego śmierci w 1874 roku, Feliks przeprowadził się do Białej, gdzie ożenił się z córką szewca, Marią Anną z domu Scholz. Państwu Kaczorowskim urodziło im się dziewięcioro dzieci, w tym także Emilia, matka przyszłego papieża. Niestety Karol Wojtyła nie znał swoich dziadków ze strony matki – zmarli przed jego urodzeniem.

Drzewo genealogiczne rodu Wojtyłów:

Newsletter

Zapisz się
do góry