„Wychowanie do wartości” to przewodnik dla nauczycieli i rodziców, który zawiera propozycje zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym na każdy miesiąc roku szkolnego. Książka dostępna w sklepie online!

 Zachęcamy wychowawców przedszkoli oraz nauczycieli nauczania zintegrowanego do włączenia propozycji do całorocznego planu pracy w placówkach oświatowych. Program możliwy jest do realizacji w modułach miesięcznych, w oparciu o wskazówki w przewodniku. Nauczyciele mogą poszczególne tematy wplatać w tok codziennych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w różnych częściach dnia lub przeznaczyć jeden dzień w tygodniu na skoncentrowanie swoich działań wokół zagadnień programu.

To na rodzicach, nauczycielach i opiekunach spoczywa obowiązek kształtowania u dziecka odpowiednich postaw moralnych oraz obowiązek wpajania umiejętności pozwalających rozpoznawać i hierarchizować wartości. Zróbmy wszystko, aby zadanie to wypełnić ze świadomą  odpowiedzialnością za los młodego pokolenia.

O autorze:

Elżbieta Chmielewska

Logopeda, pedagog, doradca metodyczny w przedszkolu i szkole; prowadzi konsultacje dla rodziców, studentów i specjalistów. Autorka przewodników dla logopedów, nauczycieli i rodziców z dziedziny wychowania, nauczania i wspomagania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Autorka szkoleń oraz wykładów dla studentów w krakowskich uczelniach pedagogicznych. Praktyk. Wcześniej właścicielka i dyrektor prywatnych przedszkoli edukacyjnych. Szczęśliwa mama dwóch synów.