4 listopada 2013 r., o godz. 12.00 w Domu Arcybiskupów Krakowskich będzie miała miejsce uroczystość wręczenia nagrody przyznawanej przez Stowarzyszenie Katolików Świeckich Europe Chrétienne za promowanie nauczania i duchowości bł. Jana Pawła II. Tegorocznym laureatem nagrody jest ks. prof. UPJPII dr hab. Jan Machniak, kapłan archidiecezji krakowskiej, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana  Pawła II, doktor habilitowany teologii, kierwonik Katedry Duchowości UPJPII w Krakowie, Rektor Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia, autor wielu książek z dziedziny teologii duchowości.

Europe Chrétienne - Stowarzyszenie Katolików Świeckich, założone w 1990 roku w Wersalu (Francja). Działa w celu tworzenia więzi o charakterze kulturowym i duchowym między krajami europejskimi. Troszczy się o wychowanie i formację podkreślając korzenie chrześcijańskie Europy. Jest obecne w Polsce i w Rumunii. Nagroda Jana Pawła II Europe Chrétienne jest przyznawana za rozwijanie i popularyzację myśli i duchowości bł. Jana Pawła II. Przewodniczącą Stowarzyszenia jest Marie-Joëlle Desserre.

Ks. Jan Machniak ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 maja 1985 w Katedrze na Wawelu z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Doktorat uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie. Habilitację obronił na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1999. Temat rozprawy brzmiał: Doświadczenie Boga w tajemnicy Jego Miłosierdzia u bł. siostry Faustyny Kowalskiej.

W latach 1991- 1995 był ojcem duchownym Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Pracował przy procesie beatyfikacyjnym św. Faustyny. Wydał wiele książek na jej temat. W swoich publikacjach opisuje także życie innych świętych tj. św. Józef Bilczewski, św. Józef Sebastian Pelczar, Jerzy Ciesielski. Porusza także tematykę celibatu, dziewictwa, czystości i spraw istotnych w duchowości Kościoła. W czasie krakowskiego etapu procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Jana Pawła II był także członkiem komisji historycznej, badającej jego dokumenty.

Więcej na stronie źródłowej diecezja.pl