Pierwszą i podstawową komórką ekologii ludzkiej jest rodzina, w której człowiek otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenia związane z prawdą i dobrem, uczy się, co znaczy kochać i być kochanym, a więc co konkretnie znaczy by osobą.

Jan Paweł II

„Przyjmij dar powołania, uklęknij przed Bogiem i przed człowiekiem” - to streszczenie opracowanego w archidiecezji krakowskiej programu duchowych przygotowań do kanonizacji błogosławionych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Pomocą kapłanom i wiernym ma służyć specjalnie na tę okazję przygotowana strona internetowa: kanonizacja.diecezja.pl

"Powracamy do prawdy o powołaniu do świętości oraz o uznaniu jej za właściwą miarę życia chrześcijańskiego. Chcemy rozbudzić w sobie pragnienie świętości i gorliwiej tą drogą kroczyć. Oznacza to większą troskę o rozwój miłości Boga i miłości człowieka” – czytamy na stronie www.kanonizacja.diecezja.pl, która ma służyć pomocą kapłanom i wiernym w duchowych przygotowaniach do kanonizacji bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II.
Diecezjalny program duchowych przygotowań do kanonizacji papieża Polaka streszcza się w trzech punktach: przyjmij dar powołania: „Świętymi bądźcie”, uklęknij przed Bogiem: „Godzina święta”, uklęknij przed człowiekiem: „Wyobraźnia miłosierdzia”.
Czas przed ogłoszeniem świętym Jana Pawła II ma być okresem rozwoju życia modlitewnego, a przede wszystkim adoracji Najświętszego Sakramentu. Stąd mocny akcent na „godzinę świętą”, czyli adorację w pierwszy czwartek miesiąca. Do jej przeżywania przygotowane zostały odpowiednie pomoce.
Kolejnym elementem programu jest wezwanie do „wyobraźni miłosierdzia”. „Słowa i przykład bł. Jana Pawła II, a także nauczanie jego następców, wskazują kierunki zaangażowania każdego wierzącego i wspólnot parafialnych” – piszą autorzy strony internetowej i dodają, że temu tematowi trzeba poświęcić więcej uwagi zarówno w etapie przygotowania do kanonizacji, jak w całej dalszej posłudze Kościoła wobec potrzebujących.
Zamieszczone w serwisie teksty modlitw i rozważań, mogą być powielane na użytek wspólnot; mogą być umieszczane na parafialnych stronach internetowych.
Strona internetowa www.kanonizacja.diecezja.pl zawiera również sugestie dotyczące przeżycia samego dnia kanonizacji oraz uwagi na temat rozwijania kultu nowego świętego i troski o dalszy rozwój wszystkich działań, podjętych w czasie przygotowania do kanonizacji.
Proponowane działania stanowią część ogólnopolskiego programu duszpasterskiego na rok 2013/2014, którego temat brzmi: „Wierzę w Syna Bożego”.
Źródło: eKai.pl, pra

Newsletter

Zapisz się
do góry