Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II

Nowy rok szkolny stawia przed Nauczycielami, Rodzicami i Uczniami nowe wyzwania.

Jak mówił Jan Paweł II w homilii do nauczycieli w Łowiczu w 1999 roku, „potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, ażeby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu. […] Starajmy się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać na dobro wspólne narodu i uczyć młodzież odpowiedzialności za przyszłość.”

Musimy więc pamiętać, że to na Rodzicach, Nauczycielach i Opiekunach spoczywa obowiązek kształtowania u dziecka odpowiednich postaw moralnych oraz obowiązek wpajania umiejętności pozwalających rozpoznawać i hierarchizować wartości. Zróbmy wszystko, aby zadanie to wypełnić ze świadomą odpowiedzialnością za los młodego pokolenia. Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom życzymy samych sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów. 

Zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej Instytutu, która skierowana jest nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także do wychowawców, katechetów i pedagogów.

fot. freedigitalphotos.net

Newsletter

Zapisz się
do góry