Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże, owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do aktywnego udziału w programach wychowawczych kierowanych do najmłodszych. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. To na rodzicach, nauczycielach i opiekunach spoczywa obowiązek  kształtowania u dziecka odpowiednich postaw moralnych oraz obowiązek wpajania umiejętności pozwalających rozpoznawać i hierarchizować wartości. Zróbmy wszystko, aby zadanie to wypełnić ze świadomą odpowiedzialnością za los  młodego pokolenia. Z myślą o rodzicach i opiekunach zamieszczać będziemy artykuły z zakresu dydaktyki, logopedii, psychologii lub pediatrii oraz dziedzin pokrewnych.

Czytaj więcej: Kilka słów do rodziców i opiekunów

Moment, gdy dziecko idzie po raz pierwszy do szkoły, jest ważny zarówno dla dziecka jak i jego rodziców. Cała rodzina jest pełna nadziei, ale także obaw. Sukces dziecka na starcie edukacji jest niezwykle ważny!

Czytaj więcej: Kiedy dziecko idzie do szkoły

Literatura dla dzieci powinna zawierać zarówno dobry tekst, jak i artystyczną ilustrację. Oba te elementy spełniają jednakowo ważne funkcje w pracy z dziećmi, chociaż zarówno z ilustracji, jak i z tekstu można korzystać w sposób od siebie niezależny. Ilustracja w książce jest bodźcem prymarnym, który może stać się inspiracją do zadawania pytań i poszerzania słownictwa.

Czytaj więcej: Literatura jako nośnik wartości

Stosunek dziecka do wartości kształtuje się w kontekście relacji społecznych z osobami znaczącymi, a szczególnie relacji, które mają podłoże uczuciowe. Matka i ojciec – osoby dla dziecka najważniejsze przez kontakt jaki z nim tworzą wprowadzają dziecko w obszar, który dla nich samych jest ważny – a więc w swój świat wartości. Relacja między rodzicami a dzieckiem, wyznacza sposób komunikacji, odnoszenia się do dziecka, nazywania zachowań dziecięcych, zwracania uwagi, wydawania poleceń, karcenia, nagradzania. Z płaszczyzny tej relacji, która w rodzinie jest zarówno hierarchiczną jak i pełną uczuć, możliwe jest przekazywanie i przyswajanie wartości na bazie mechanizmów identyfikacji, naśladowania i modelowania.

Czytaj więcej: Wprowadzanie małego dziecka w świat wartości

Newsletter

Zapisz się
do góry