Rozstrzygnięto pierwszą edycję konkursu na scenariusz lekcji o Janie Pawle II "Droga do świętości".

Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący - Agata Szuta, Dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz członkowie - ks. Czesław Bogdał, wicedyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Barbara Munk i Edyta Sierosławska, specjaliści ds. animacji kultury, postanowiła przyznać następujące miejsca:

I miejsce – nie przyznano
II miejsce – nagroda 500 zł – Pani Barbara Kroll, Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie
III miejsce – nagroda 300 zł – Pani Grażyna Modrzewska, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie
Wyróżnienie – nagrody książkowe – Pani Beata Kucharzewska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Gratulujemy i informujemy, że ze zwycięzcami konkursu skontaktujemy się telefonicznie i listownie.