Nie można żyć tylko na próbę, nie można umierać tylko na próbę. Nie można kochać tylko na próbę, przyjmować tylko na próbę i na czas człowieka.

Jan Paweł II

12 czerwca 2017 roku w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie został rozstrzygnięty konkurs literacko - fotograficzny dla grup zorganizowanych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - „Jedność w różnorodności”.

 

 

Nagrody i wyróznienia przyznano w dwóch kategoriach wiekowych: 

A: 11 – 15 lat
B: 16 – 19 lat


Lista laureatów


Kategoria • A: 11 – 15 lat

I miejsce
Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy
Praca pt. „Skarby Ziemi Gorlickiej”.

Specjalne wyróżnienia:
• Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chełmie
Praca pt. „W kręgu trzech kultur – między Chełmem a Włodawą”

• Uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach
Praca pt. „Gorlickie”

• Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej
Praca pt. „Tarnów – miasto wielu kultur”.

• Uczniowie Gimnazjum Jastarnia
Praca pt. „Jastarnia przóde lat”


Kategoria • B: 16 – 19 lat

I miejsce
Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu
Praca pt. „Ślady wielokulturowości w Elblągu”

Specjalne wyróżnienia:
• Uczniowie 6-5 Hufca Pracy w Krakowie
Praca pt. „Hipolit, kot muzealnik”

• Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Pilicy
Praca pt. „Społeczność żydowska i chrześcijańska na Ziemi Pilickiej”

• Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
Praca pt. „Jest bowiem historia Europy wielką rzeką, do której wpływają rozliczne dopływy i strumienie….”

• Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
Praca pt. „Kraków a religie”

Wszystkie wyróżnione prace charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym. Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy. W sprawie nagród kontaktować się będziemy pocztą mailową. Wszystkie nagrodzone prace zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Instytutu www.idmjp2.pl, a także na stronie projektu www.obliczadialogu.pl i portalu Franciszkanska 3.


Protokół (pdf)

Skład jury:
Agata Szuta - Dyrektor Instytutu, przewodniczący jury
Barbara Munk
Katarzyna Twardosz
Paweł Kulig

Newsletter

Zapisz się
do góry