Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże, owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie zapraszają dzieci, młodzież oraz dorosłych do wzięcia udziału w Małopolskim Konkursie Pieśni Religijnej - Nie lękajcie się! im. św. Jana Pawła II.

Obchodzony w tym roku jubileusz 40 – lecia pontyfikatu Papieża Polaka jest szczególną okazją, aby na nowo przybliżyć zarówno wykonawcom jak i odbiorcom wartości głoszone przez Ojca Świętego Jana Pawła II w encyklikach, adhortacjach, listach apostolskich, homiliach i twórczości literackiej.

W konkursie, którego motywem przewodnim będzie muzyka do słów Jana Pawła II, mogą wziąć udział: soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry i schole działające w przedszkolach, szkołach, domach kultury, parafiach oraz stowarzyszeniach.

Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zaprezentowania jednego skomponowanego utworu muzycznego do słów Jana Pawła II, lub tekstu własnego opartego o myśli i naukę Ojca Świętego albo też dowolnie wybranej pieśni o tematyce religijnej.

Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2018r.

Zapraszamy wszystkich wokalistów do wzięcia udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegółowe informacje zamieszczone w regulaminie:

Regulamin do pobrania (pdf)

Patronat honorowy nad Konkursem:

Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski
Kardynał Stanisław Dziwisz, honorowy Kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II
Biskup Andrzej Jeż, Biskup Diecezjalny Tarnowski
Biskup Roman Pindel, Biskup Diecezjalny Bielsko-Żywiecki
Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego
Prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa

Organizatorzy Konkursu:
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie
Archidiecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Diecezji Tarnowskiej


Komitet Organizacyjny Konkursu:

Ks. prałat Jan Kabziński, Prezes Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”
Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII, prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores w latach 2009 – 2017
Ks. kanonik Robert Pietrzyk, dyrektor Radia Plus Kraków
Agata Szuta, Dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Współpracujący z Komitetem Organizacyjnym Konkursu:

Prof. dr hab. Wiesław Delimat, Wiceprzewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie, Dyrektor Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I i II st. im. kard. F. Macharskiego w Krakowie
Ks. dr Bogusław Połeć, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Tarnowskiej
Ks. dr Andrzej Kilian, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie

 

Małopolski Konkurs Pieśni Religijnej - Nie lękajcie się! im. św. Jana Pawła II.

Newsletter

Zapisz się
do góry