Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Jan Paweł II

Województwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zapraszają uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego do ubiegania się o tytuł „Małopolskiego Carolusa”.

 

Życie jest talentem powierzonym każdemu z nas, tak abyśmy je przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych...
(Jan Paweł II, XI ŚDM, Rzym 1996)

 

To małopolskie wyróżnienie otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej systematycznej pracy nad rozwijaniem swoich zdolności, zainteresowań i pasji.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
• Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
• Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski
• Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty
• Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Tytuł „Małopolski Carolus” przyznawany będzie w pięciu dziedzinach:
• gemma gemmarum (omnibus edukacyjny)
• artificem commendant opus (kultura i sztuka)
• mens sana in corpore sano (sport)
• motu proprio (wolontariat)
• littera scripta manet (literatura)

 

Na tytuł „Małopolskiego Carolusa” składają się: nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł, statuetka i okolicznościowy dyplom.

 

Na zgłoszenia czekamy do dnia 14 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia mogą dokonywać:
a) nauczyciele i wychowawcy;
b) rodzice (opiekunowie prawni);
c) organizacje i stowarzyszenia.

 

Regulamin do pobrania (.pdf)

 

Plakat promocyjny Małopolski Carolus

Newsletter

Zapisz się
do góry