Pierwszą i podstawową komórką ekologii ludzkiej jest rodzina, w której człowiek otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenia związane z prawdą i dobrem, uczy się, co znaczy kochać i być kochanym, a więc co konkretnie znaczy by osobą.

Jan Paweł II

Celem warsztatów „Jan Paweł II – Budowniczy Mostów” jest poznanie roli Ojca Świętego Jana Pawła II jako papieża dialogu. Zajęcia łączą część teoretyczną z zajęciami praktycznymi kształtującymi u młodego człowieka postawę otwartości na inne kultury i religie, zwalczającą stereotypy, skierowaną na poznanie i współistnienie z drugim człowiekiem.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Ojciec Święty Jan Paweł II zainicjował proces szerokiego dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Między innymi 27 października 1986 roku zorganizował Światowy Dzień Modlitwy o Pokój we włoskim mieście Asyż. Był pierwszym papieżem, który przekroczył prób synagogi. Udał się także z historyczną wizytą do Ziemi Świętej. Modlił się przy Ścianie Płaczu i pozostawił tam kartkę z napisaną intencją pojednania. Spotykał się również z Muzułmanami, Ormianami, Koptami, wyznawcami protestantyzmu, prawosławia oraz przedstawicielami wielu kultur z całego świata. Ojciec Święty zapoczątkował również proces „oczyszczania pamięci”, czyli dążenia do takiego porozumienia, aby wydarzenia z przeszłości nie obciążały obecnego życia. Żaden inny papież ani żaden inny przywódca religijny nie zrobił tak wiele dla dialogu, jak św. Jan Paweł II. Ze względu na swoją działalność Ojciec Święty nazwany został Papieżem Dialogu i Budowniczym Mostów.

Wszelkie informacje na temat zapisów na warsztaty: 12 422 03 44 , 887 021 060
Newsletter

Zapisz się
do góry