Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.

Jan Paweł II

Zajęcia biblioteczne skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mają na celu kształtowanie pozytywnych postaw czytelniczych, rozwijanie kreatywności, wyrabianie nawyków korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz uwrażliwienie odbiorców na piękno słowa pisanego.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Otwarcie na literaturę to najlepsza droga do poznania świata. Instytut posiada bogaty zbiór biblioteczny dostosowany do czytelników w każdej grupie wiekowej. Co roku zasoby wzbogacane sąkolejnymi pozycjami książkowymi, wydawnictwami naukowymi i innymi publikacjami, poświęconymi przede wszystkim osobie i nauczaniu Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II. 

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków (dostosowane do wieku uczestników).

Prosimy o dokonywanie rezerwacji trerminów telefonicznie 12 422 03 44  lub osobiście w siedzibie Instytutu.

fot. www.pixabay.com

Newsletter

Zapisz się
do góry