Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże, owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

Jan Paweł II

Zajęcia biblioteczne skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mają na celu kształtowanie pozytywnych postaw czytelniczych, rozwijanie kreatywności, wyrabianie nawyków korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz uwrażliwienie odbiorców na piękno słowa pisanego.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Otwarcie na literaturę to najlepsza droga do poznania świata. Instytut posiada bogaty zbiór biblioteczny dostosowany do czytelników w każdej grupie wiekowej. Co roku zasoby wzbogacane sąkolejnymi pozycjami książkowymi, wydawnictwami naukowymi i innymi publikacjami, poświęconymi przede wszystkim osobie i nauczaniu Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II. 

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków (dostosowane do wieku uczestników).

Prosimy o dokonywanie rezerwacji trerminów telefonicznie 12 422 03 44  lub osobiście w siedzibie Instytutu.

fot. www.pixabay.com

Newsletter

Zapisz się
do góry