Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Jan Paweł II

Odcinek 1 ukazuje drugą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski, która miała miejsce w dniach 16-22 czerwca 1983 r. podczas której Ojciec Święty dokonał trzech beatyfikacji: bł. Urszuli Ledóchowskiej (1865-1939), założycielki szarych urszulanek, bł. Brata Alberta- Adama Chmielowskiego (1845-1916), opiekuna nędzarzy i bł. Rafała Kalinowskiego (1835-1907), Sybiraka, karmelity bosego. Odcinek przypomina pamiętną Mszę Świętą w Krakowie w dniu 22 czerwca 1983 r. Swoimi wspomnieniami dzielą się z nami Kardynał Franciszek Macharski, Stanisław Markowski – fotograf i s. Krzysztofa Babraj – albertynka.

Newsletter

Zapisz się
do góry