Młodzi, nie lękajcie się świętości! Wzbijajcie się na wysokie szczyty, bądźcie pośród tych, którzy pragną osiągnąć cele godne synów Bożych.

Jan Paweł II

16 października mija 40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Z tej okazji Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przygotował szereg wydarzeń upamiętniających osobę i nauczanie papieża Polaka. Jednym z nich jest projekt moviewam – cykl 40. wideokatechez inspirowanych nauczaniem papieża.

Projekt moviewam jest skierowany do ludzi młodych – licealistów, studentów, osób wkraczających w dorosłe życie, młodych małżeństw. Punktem wyjścia do rozważań jest papieskie nauczanie przeniesione na grunt spraw codziennych. Jednak nie prowadzi ono do refleksji o naturze teologicznej. Ks. Łukasz Piórkowski czerpiąc z życia i wartości bliskich Janowi Pawłowi II, zestawia je z problemami dzisiejszych młodych ludzi, pokazując z jednej strony jak łatwo wpadamy w myślowe pułapki, schematy zachowań i reakcji, a z drugiej, jak często ignorujemy sferę duchową, która w ostateczności jest lekiem na każde życiowe niepowodzenie. W 40. filmowych katechezach podejmowane będą m.in. takie zagadnienia jak: miłość w związkach, moda na sukces, jak być sobą, wierność, odwaga czy dojrzałość. - Ta propozycja ma życie i nauczanie Jana Pawła II – tłumaczy ks. Piórkowski. Mottem projektu są słowa: „Mówię do wszystkich, ale chciałbym, aby każdy słuchał mnie tak, jak gdyby moje słowa były zwrócone tylko do niego...”

Katechezy wygłosił ks. Łukasz Piórkowski – kapłan archidiecezji krakowskiej, coach i trener, katecheta dzieci i młodzieży, duszpasterz w sanktuarium św. Jana Pawła II, przez kilka lat prowadzący telewizyjny program dla dzieci „Ziarno”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Zapisz się
do góry