Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Jan Paweł II

"Rodzina" o kolejny z odcinków cyklu: "Od początku do końca i początku. Projekt życia według Jana Pawła II".

Czytaj więcej: Rodzina

"Tolerancja" to kolejny z odcinków cyklu: "Od początku do końca i początku. Projekt życia według Jana Pawła II".

Czytaj więcej: Tolerancja

Jeden z odcinków cyklu: "Od początku do końca i początku. Projekt życia według Jana Pawła II". Narracja w całości oparta jest na nauczaniu Jana Pawła II.

Czytaj więcej: Młodość

"O pracy ludzkiej" to kolejny z serii filmów pod wspólnym tytułem: "Projekt życia według Jana Pawła II". W dzisiejszych czasach praca jest niewątpliwie dobrem pożądanym, ale czy jest ona zarazem szanowana i rozumiana w swej najgłębszej istocie? Czy jesteśmy zdolni dostrzec w niej wartość, która może nas uczynić "jeszcze bardziej ludźmi"? Jak odkryć w swojej pracy piekno i powołanie?

Czytaj więcej: O pracy ludzkiej

W odcinku zatytułowanym „Modlitwa" pytamy o indywidualną drogę człowieka do Boga przez modlitwę, pytamy o współczesny świat, który modlitwie i skupieniu mało sprzyja, o tęsknotę za modlitwą. Zastanawiamy się czy modlitwy można się nauczyć i jak się jej uczyć? Czy do tego, by się modlić niezbędna jest cisza i czy rzeczywiście, jak głoszą sentencje na murach wielu klasztorów: „Tylko w ciszy można usłyszeć głos Boga"?

Czytaj więcej: Modlitwa

W filmie „Solidarni” wracamy do źródeł idei Solidarności, do Polski roku 1980. Czym była Solidarność, z czego się zrodziła, z jakiego buntu, przeciw czemu był ten bunt? Udało się czy się nie udało zrealizować przez lata marzenie o „Rzeczypospolitej Solidarnej”? Wracać stale aktualne kwestie: godności człowieka pracy, sprawiedliwości, mądrego korzystania z daru wolności, zaufania społecznego, niezbędnego by naród mógł żyć.

Czytaj więcej: Solidarni

Człowiek od zawsze pragnął wyzwolić się z cierpienia i śmierci. Dziś to pragnienie – dzięki rozwojowi nauk medycznych - staje się jeszcze mocniejsze. Ale czy ucieczka od myśli o naszej śmiertelności jest wyjściem? Może jednak powinniśmy, idąc śladem mistrzów duchowych różnych tradycji, „ćwiczyć się w umieraniu”? Inicjacja w śmierć jest bowiem tak naprawdę inicjacją w życie.

Czytaj więcej: Przystanek śmierć

Odcinek 2: „Ojczyzna, czyli IV przykazanie” to próba zastanowienia się nad sensem pojęć: naród, Ojczyzna, patriotyzm, kultura, dziedzictwo, tradycja. Czym jest wierność korzeniom i dlaczego wykorzenienie jest tak groźną chorobą? Co kryje się za słowami, że „trzeba zrobić dogłębny rachunek sumienia, zapytać dokąd idziemy?”

Czytaj więcej: Ojczyzna, czyli IV przykazanie

To próba odpowiedzi na pytania: Czy człowiek jest gotów stanąć po stronie życia, czy też wybierze cywilizację śmierci? Na czym zasadza się świętość życia? Czemu Bóg daje Kainowi znamię, by nikt go nie zabił, nawet w zemście za śmierć Abla? Czemu bardziej zależy mu na nawróceniu grzesznika, niźli na jego ukaraniu?

Czytaj więcej: O wartości życia

Newsletter

Zapisz się
do góry