Nie można żyć tylko na próbę, nie można umierać tylko na próbę. Nie można kochać tylko na próbę, przyjmować tylko na próbę i na czas człowieka.

Jan Paweł II

Reportaż z cyklu "Wiara i życie" poświęcony Nagrodzie Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor.

Nagrodą Veritatis Splendor Małopolska będzie honorować osoby otwarte na inne kultury, przezwyciężające stereotypy oraz działające na rzecz poznawania i współistnienia z drugim człowiekiem. Nagroda za zasługi na rzecz szerzenia dialogu w wymiarze kulturowym, społecznym i międzyreligijnym będzie przyznawana co dwa lata.

O ustanowieniu Nagrody Veritatis Splendor zadecydował małopolski sejmik w maju b.r., z inicjatywy Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Newsletter

Zapisz się
do góry