Rada Programowa pełni funkcję doradczą i opiniotwórczą. Jej członkowie nakreślają kierunki działalności i rozwoju Instytutu oraz oceniają realizację celów statutowych.

Skład Rady Programowej:

Przewodniczący:
Elżbieta Koterba

Zastępca przewodniczącego:
Leszek Zegzda

Sekretarz: 
ks. Rafał Marciak

Członkowie Rady:

ś.p. ks. prof. dr hab. Andrzej Baczyński

Małgorzata Radwan-Ballada

Kazimierz Barczyk

Stanisław Dziedzic

Jan Hamerski

Tadeusz Jakubowicz

Bogusław Kośmider

Jacek Krupa

o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak

dr Marek Lasota

Marta Nowak

ks. Robert Pietrzyk

ks. dr Paweł Ptasznik

ks. dr hab. Robert Tyrała

Marta Witkowicz

 

Rada Programowa powołana została 28 lutego 2014 r. na pięcioletnią kadencję.

Newsletter

Zapisz się
do góry