W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, proponujemy Państwu dawkę wspomnień z poprzednich spotkań, w których uczestniczył Ojciec Święty Jan Paweł II. Z bogactwa tekstów i przemówień wybraliśmy fragmenty, które chcemy aby inspirowały, pobudzały do refleksji i wzbudzały konkretne postanowienia.

Czytaj więcej: Światowe Dni Młodzieży z udziałem Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Józef Wojtyła, jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Przyszły Papież urodził się w budynku mieszczącym się przy ul. Rynek 2/4, obecnie ul. Kościelna 7.

Czytaj więcej: Rocznica urodzin naszego Wielkiego Polaka

Jan Paweł II uważany jest za przywódcę, który wniósł ogromny wkład w pokojowe przemiany w krajach europejskich. Zaangażowanie Ojca Świętego w sprawy przeobrażeń politycznych uznane zostało za jedną z przyczyn zamachu na Jego osobę, do którego doszło na Placu Świętego Piotra w Watykanie.

Czytaj więcej: Zamach na papieża Jana Pawła II, 13 maja 1981 roku

Karol Wojtyła, późniejszy Ojciec Święty Jan Paweł II znał świetnie środowisko robotnicze. Ogromnym szacunkiem darzył ludzi pracy. Przez kilka lat sam pracował jako robotnik w szczególnie ciężkich warunkach.

Czytaj więcej: O pracy ludzkiej

Ojciec Święty Jan Paweł II w wielu wystąpieniach podkreślał doniosłą rolę chrześcijaństwa w budowaniu europejskiej wspólnoty kulturowej, filozoficznej i społecznej. Przypominał o znaczeniu kultury chrześcijańskiej przenikającej wszystkie dziedziny życia: filozofię, sztukę, prawo, literaturę, wychowanie, studia historyczne, życie umysłowe, liturgię, kaznodziejstwo, budownictwo sakralne a także życie społeczne i polityczne krajów europejskich a następnie całego świata.

Czytaj więcej: Jan Paweł II o korzeniach chrześcijańskich narodu polskiego

W Wielkim Tygodniu codziennie o godz. 16.00 serdecznie zapraszamy wszystkich na rekolekcje wielkopostne biskupa Karola Wojtyły dla artystów. Rekolekcje zostały wygłoszone przez przyszłego papieża w Wielkim Tygodniu (16-18 kwietnia) 1962 r. w kościele św. Krzyża w Krakowie.  

Czytaj więcej: Rekolekcje wielkopostne Karola Wojtyły dla artystów

Papież Jan Paweł II w swoim nauczaniu przedstawia mężczyznę w odniesieniu do relacji z kobietą, w której w pełni się realizuje. Podstawowym powołaniem mężczyny jest rola ojca i męża, będącego ostoją i fundamentem kochającej rodziny.

Czytaj więcej: Mężczyzna w nauczaniu Jana Pawła II

Kobiety w życiu Karola Wojtyły to ważny rozdział w historii kościoła katolickiego, kultury i nauki. Odegrały ogromną rolę w życiu małego Lolka, potem młodego Karola, wreszcie studenta, biskupa, kardynała i wreszcie pasterza na tronie Piotrowym. Choć wychowywany głównie przez ojca, wyrastając i pracując w środowisku zdominowanym przez mężczyzn, otaczany był zawsze troskliwą opieką kobiet.

Czytaj więcej: Kobiety o Św. Janie Pawle II

Ojciec w życiu Karola Wojtyły odegrał bardzo ważną rolę. Po śmierci żony to on zajął się wychowaniem Karola juniora i tym samym znacząco wpłynął na ukształtowanie się światopoglądu przyszłego Papieża.

Czytaj więcej: Pamięci Ojca Karola Wojtyły

27 stycznia przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust) – uchwalony 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Datę obchodów wyznaczono na rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w 1945 roku.

Czytaj więcej: Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

W dniach od 25 stycznia do 1 lutego 1979 roku Jan Paweł II odbył pierwszą podróż apostolską. Ojciec Święty odwiedził Dominikanę, Meksyk i wyspy Bahama. Celem pielgrzymki było umocnienie Kościołów lokalnych, inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II w skali międzynarodowej oraz rozpoczęcie obrad III Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej pt. Ewangelizacja Ameryki Łacińskiej dzisiaj i w przyszłości.

Czytaj więcej: Pierwsza podróż apostolska Jana Pawła II

W drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego w Kościele obchodzony jest Dzień Migranta i Uchodźcy. Jest on pomyślany jako odpowiednia okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów (fr. Dokumentu Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących z roku 1978).

Czytaj więcej: Jan Paweł II do Polonii

W nauczaniu społecznym Ojciec Święty często powracał do problematyki światowego głodu. Wskazał, że głód i niedożywienie stanowią poważne zagrożenie dla pokojowego współistnienia narodów.

Czytaj więcej: Jan Paweł II wobec wyzwań współczesnego świata

37 lat temu świat obiegła niezwykła wiadomość. W poniedziałek 16 października 1978 roku godzinie 18:44 głową Kościoła katolickiego został Karol Wojtyła – kardynał z Polski. Po raz pierwszy od 455 lat na tron piotrowy wybrano kardynała z… dalekiego kraju.

Czytaj więcej: Rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Papieża

Strona 2 z 3

Newsletter

Zapisz się
do góry