Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II

W roku 2018 przypada jubileusz 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Pontyfikat Jana Pawła II zapisał się w historii papiestwa Kościoła katolickiego jako szczególny pod wieloma względami. Trwająca niemal 27 lat posługa apostolska miała wyjątkowe znaczenie dla świata przełomu tysiącleci.

W 40 lat od pamiętnego 16 października prezentujemy cykl 27 spotkań, podczas których przywołujemy ważne wydarzenia z pontyfikatu Jana Pawła II. Cykl rozpoczęła publikacja podsumowująca 27 rok posługi Papieża Polaka, dokładnie w dniu 13 rocznicy Jego śmierci, aby co tydzień, w kolejnych odsłonach zbliżać się do momentu jubileuszu historycznego „Habemus Papam!”. Data ta bowiem przypada dokładnie w 27. tygodniu licząc od dnia, w którym Papież Jan Paweł II „wrócił do domu Ojca”.

Jan Paweł II był 264 papieżem, pierwszym spoza Włoch od 1522 roku. Jego pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy 17 dni i był trzecim pod względem długości okresu sprawowania przywództwa w Kościele (po trwającym 37 lat pontyfikacie Świętego Piotra oraz prawie 32-letnim Piusa IX). Ojciec Święty odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie goszcząc w 132 krajach, jako Biskup Rzymu wizytował wszystkie parafie diecezji rzymskiej. Jest autorem 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 13 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, 29 dokumentów w formie motu proprio oraz tysięcy listów papieskich, w tym także listów otwartych do różnych środowisk. Podczas Jego pontyfikatu wydano nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich oraz ogłoszono Katechizm Kościoła Katolickiego i Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Jan Paweł II był także autorem utworów o charakterze dokumentalnym i literackim: Przekroczyć próg nadziei (1994), Dar i tajemnica (1996), Tryptyk rzymski (2003), Wstańcie, chodźmy (2004) oraz Pamięć i tożsamość (2005).

Jako głowa Kościoła katolickiego zwołał dziewięć konsystorzy; w czasie swojego pontyfikatu wyświęcił 2800 kapłanów i konsekrował 321 mianowanych przez siebie biskupów, a do godności kardynalskiej wyniósł 232 duchownych; wyniósł na ołtarze 482 świętych; beatyfikował 1338 osób; przyjął ponad 1350 osobistości politycznych. Szacuje się, że podczas ponad 1020 audiencji generalnych spotkał się z 18 mln pielgrzymów z całego świata. Z inicjatywy Jana Pawła II w 1986 roku zapoczątkowane zostały Światowe Dni Młodzieży, spotkania młodych katolików odbywające się nieprzerwanie co 2-3 lata (dwukrotnie w Polsce: 1991 – Częstochowa; 2016 – Kraków).

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II zainicjował głęboki proces dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Zorganizował Światowe Dni Modlitwy o Pokój w Asyżu; udał się z historyczną wizytą do Ziemi Świętej, odwiedził Jordanię, Izrael oraz terytoria palestyńskie; modlił się w miejscu narodzenia Chrystusa - Betlejem oraz w miejscu Jego śmierci i zmartwychwstania - Jerozolimie; przebywał na Wzgórzu Świątynnym oraz przemawiał w Instytucie Yad Vashem. Ojciec Święty spotykał się chętnie z przedstawicielami innych religii, między innymi Muzułmanami, Ormianami, Koptami, wyznawcami protestantyzmu oraz prawosławia. Podczas pielgrzymki do Syrii odwiedził meczet w Damaszku. Podczas prowadzenia Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek w murach rzymskiego Koloseum papież zapraszał do wspólnych rozważań osoby duchowne i świeckie z różnych stron świata, często niekatolików. Jan Paweł II uważany jest za przywódcę, który wniósł ogromny wkład w pokojowe przemiany w krajach europejskich oraz na innych kontynentach. Nawoływał do pokoju w świecie, ale przede wszystkim dał przykład życia świętego i ojcostwa uniwersalnego.

 

17. rok pontyfikatu Jana Pawła II (1994-1995)

19 października 1994 odbyła się prezentacja książki autorstwa Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei.

25 października Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Organizacją Wyzwolenia Palestyny.

29 października zakończył się Synod Biskupów poświęcony życiu konsekrowanemu.

W dniach 4-6 listopada papież odbył podróż na Sycylię.

10 listopada Jan Paweł II wydał list apostolski Tertio millennio adveniente w związku z przygotowaniem Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

11 listopada Jan Paweł II i patriarcha Asyryjskiego Kościoła Wschodu Mar Dinkha IV ogłosili wspólną deklarację chrystologiczną.

15 listopada ustanowiono Główny Komitet Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

26 listopada miał miejsce konsystorz, na którym z rąk Jana Pawła II kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Kazimierz Świątek (Białoruś), Czech, 92-letni Albańczyk, Chorwat i Libańczyk oraz o. Yves Congar, teolog, ekspert II Soboru Watykańskiego.

13 grudnia w Roku Rodziny Ojciec Święty wydał list do dzieci Tra pochi giorno (Ewangelia dziecka).

26 grudnia amerykański tygodnik "Time" ogłosił Jana Pawła II "Człowiekiem Roku".

1 stycznia 1995 z okazji 28. Światowego Dnia Pokoju papież wygłosił orędzie: Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju.

Od 11 do 21 stycznia Jan Paweł II odbywał podróż do Papui-Nowej Gwinei, Australii, Sri Lanki i na Filipiny, gdzie w stolicy Manili z udziałem ok. 4 mln osób odbyły się Światowe Dni Młodzieży.

25 marca papież ogłosił encyklikę Evangelium vitae: o wartości życia. W tym samym dniu wydane zostały także listy: na 400-lecie Unii Brzeskiej i na 350-lecie Unii Użhorodzkiej.

2 maja Ojciec Święty wydał list apostolski Orientale lumen do biskupów, duchowieństwa i wiernych w setną rocznicę Listu Apostolskiego Orientalium dignitas Papieża Leona XIII.

W dniach 20-22 maja Jan Paweł II odbył podróż do Czech (m.in. kanonizacja bł. ks. Jana Sarkandra), skąd 22 maja z kilkugodzinną wizytą przybył do Polski (papież odwiedził: Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec).

25 maja Jan Paweł II ogłosił encyklikę Ut unum sint (O działalności ekumenicznej).

W dniach 3-4 czerwca papież udał się podróż do Belgii.

Od 27-30 czerwca z wizytą w Watykanie przebywał patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I (ogłoszenie wspólnej deklaracji podsumowującej dotychczasowe dokonania na drodze dialogu ekumenicznego).

29 czerwca Jan Paweł II wydał list do kobiet w związku ze zbliżającą się IV Światową Konferencją poświęconą Kobiecie (Pekin, 4 - 15 IX).

W dniach 30 czerwca - 3 lipca papież odwiedził Słowację, gdzie kanonizował trzech męczenników z Koszyc, m.in. ks. Melchiora Grodzieckiego.

W dniach 9-10 września w Loreto Jan Paweł II uczestniczył w spotkaniu z młodzieżą Europy.

Od 14-20 września Ojciec Święty odbył podróż do Afryki: do Kamerunu, RPA i Kenii (14 IX - ogłoszenie adhortacji apostolskiej "Ecclesia in Africa").

Od 4 do 9 października Jan Paweł II przebywał z wizytą w USA, gdzie 5 października wygłosił przemówienie na forum ONZ.

Newsletter

Zapisz się
do góry