Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Jan Paweł II

31 maja 2017 roku Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zakończył IV edycję programu edukacyjnego “Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”, w ramach projektu “Oblicza Dialogu”. Hasłem tegorocznych spotkań było: „W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata”. Projekt adresowany jest do uczniów zwłaszcza szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i pomyślany jako cykliczne, wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze, mające na celu promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie.

Dialog to wyzwanie polegające w istocie na przekształcaniu relacji między ludźmi, między narodami i ludami w życiu religijnym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.
Jan Paweł II, Kamerun 1985

W ramach tegorocznej edycji zorganizowane zostały różnorodne wydarzenia związane z główną tematyką projektu, w tym: wystawy, wycieczki, spotkania, konkursy, warsztaty, prezentacje, filmy, wywiady itp. Zrealizowane przedsięwzięcia opisane zostały na prowadzonej przez szkoły specjalnej stronie internetowej www.obliczadialogu.pl. Naszą stronę odwiedziło już ponad 600 000 odbiorców. Uczestnikom programu, podobnie jak w latach wcześniejszych, towarzyszyła ekipa Telewizji Polskiej – Oddział Kraków.

W tegorocznej edycji wzięło udział 851 uczniów z różnych regionów Polski a także z Wilna na Litwie. Merytoryczne działania wsparli swą wiedzą pracownicy Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tegorocznymi laureatami są 34 grupy projektowe
http://obliczadialogu.pl/2016na17/index.php
Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji odbędzie się 6 czerwca 2017 roku
o godzinie 12.00 w Auli św. Jana Pawła II, przy ul. Siostry Faustyny 3 w Krakowie.

Newsletter

Zapisz się
do góry