Pierwszą i podstawową komórką ekologii ludzkiej jest rodzina, w której człowiek otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenia związane z prawdą i dobrem, uczy się, co znaczy kochać i być kochanym, a więc co konkretnie znaczy by osobą.

Jan Paweł II

Dziś, 21 maja 2019 r., w siedzibie IDMJP2 odbyły się kolejne warsztaty „Sceny Papieskiej” IDMJP - pn. BUDUJ(MY) SIEBIE!, realizowane w ramach programu „Bon Kultury”- inicjatywy Samorządu Województwa Małopolskiego.

Uczniowie starszych klas Publicznej Szkoły Podstawowej w Grobli zapoznali się z teatralną biografią Karola Wojtyły, dowiedzieli się m.in. o ważnym okresie Jego biografii - zaangażowaniu w podziemny, konspiracyjny Teatr Słowa Mieczysława Kotlarczyka, wsparciu jakiego temu zespołowi później udzielał, Jego - budowanej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu - relacji ze światem kultury i nauki.

Podczas zajęć odwołaliśmy się również do życiowych postaw Jana Pawła II, wpisanych w całą Jego biografię: w nieustanny proces „budowania siebie”, rozwijanie talentów oraz otwartość na drugiego człowieka, umiejętność wyrażania/prezentowania swoich myśli, wysoką kulturę osobistą.

Prowadząca zajęcia Dominika Jamrozy

bdms poziomka

Newsletter

Zapisz się
do góry