Warsztaty recytatorskie "Przejrzystość i barwa słowa" to wspaniała oferta dla młodzieży, pedagogów prowadzących szkolne koła recytatorskie i teatralne, lektorów, konferansjerów! Startujące niebawem warsztaty obejmują osiem cotygodniowych intensywnych spotkań, realizowanych według autorskiego programu prowadzących zajęcia – zawodowych aktorów: Barbarę Szałapak i Jacka Milczanowskiego.

Czytaj więcej: Warsztaty recytatorskie "Przejrzystość i barwa słowa"

Od jesieni 2014 roku konstytuuje się kolejna odsłona projektu „Scena Papieska”, zakładająca poszerzenie jego formuły. Scena skupiać się będzie na działaniach mających na celu konsolidację przedstawicieli różnych środowisk: artystów, ludzi kultury i sztuki, pracowników naukowych oraz osób, dla których szeroko rozumiana twórczość Karola Wojtyły jest duchowym dziedzictwem oraz artystyczną inspiracją. Tym samym projekt - marka „Scena Papieska” w swoim zamierzeniu powinien stać się platformą prezentacji oraz wymiany myśli, działań twórczych, doświadczeń naukowych czy publicystycznych, które ogniskować się będą wokół bogatej i wielowymiarowej spuścizny Jana Pawła II oraz tematu „sacrum” w sztuce. Propozycje podejmowane w ramach tego komplementarnego przedsięwzięcia adresowane będą oraz realizowane w dwóch zasadniczych nurtach: amatorskim (m.in. poprzez realizację warsztatów) oraz profesjonalnym (m.in. gościnne prezentacje w wykonaniu artystów zawodowych).

Czytaj więcej: Kolejna odsłona „Sceny Papieskiej”

W niedzielę, 29 czerwca 2014 roku, Teatr Scena Papieska działający przy Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprezentował zgromadzonej publiczności  spektakl pt. „Święta Faustyna”. Przedstawienie opowiadające o duchowym dojrzewaniu do świętości, zostało stworzone z wykorzystaniem fragmentów Dzienniczka Siostry Faustyny - arcydzieła europejskiej literatury mistycznej. Rolę tytułową zagrała Izabela Kowalczyk.

Czytaj więcej: "Święta Faustyna " w Teatrze Scena Papieska

Strona 34 z 36

Newsletter

Zapisz się
do góry