„Miłość to nie jest przygoda. Ma smak całego człowieka. Ma jego ciężar gatunkowy. I ciężar całego losu. Nie może być chwilą. Wieczność człowieka przechodzi przez nią. Dlatego odnajduje się w wymiarach Boga, bo tylko On jest wiecznością.”
Karol Wojtyła: Przed sklepem jubilera

Czytaj więcej: O tym, jak uczył kochać Karol Wojtyła - Magdalena Siemion

Zawsze zimą patrzę sobie z tej mojej - a przynajmniej już oswojonej - Warszawy, na południe. Na Beskidy, a szczególnie i specjalnie Bieszczady, na Sudety i niesamowite Karkonosze, czy wreszcie pasma Karpat, z tłocznymi i dumnymi Tatrami. Na pasma górskie, na połoniny, na schroniska, gdzie gwarno, a bywa, że i całkiem celebrycko. I na samotne szlaki, zagubione bacówki, zapomniane szałasy, chaty, kapliczki.

Czytaj więcej: Wtedy dopiero pogadamy! - Jacek Zakrzewski

Między słowami… Pamiętacie ten polski tytuł filmu „Lost in translation”? Genialny Bill Murray i młodziutka Scarlett Johansson znajdują nić porozumienia, słowa, które ich zbliżają, w zgiełku wielkiego Tokio, w metropolii pełnej obojętnych ludzi. A wiecie, że w Grecji czasów Sokratesa i Platona (V- IV w p.n.e.) ten polski tytuł przełożono by na dia-logos 1?  Bo dialog to coś zawieszone właśnie w tej niematerialnej przestrzeni, między słowami, gdzie łatwiej się spotkać ludzkim emocjom, lękom i nadziejom. I to właśnie dialog zbliżył dwójkę samotnych bohaterów dyskretnego melodramatu Sofii Coppoli, tak jak zbliża od wieków tych, którzy wcześniej się poróżnili.

Na dialogu swoją wizję współczesnego społeczeństwa i poniekąd samego Kościoła budował też św. Jan Paweł II. Nawet najwięksi krytycy polskiego papieża z szacunkiem odnosili się do jego podejścia do tego „innego”, „obcego” w każdym wymiarze tego słowa. (…) Był mistrzem dialogu – pisze o Nim ks. Dariusz Kowalczyk - Nie tylko w sensie teoretycznym. Jego pouczające słowa o tym zagadnieniu zyskiwały niezwykłą siłę oddziaływania i swoisty blask prawdziwości poprzez prezentowaną przez Papieża unikalną postawę w kontakcie z drugim człowiekiem. Nieprzypadkowo Konferencja Episkopatu Polski zdecydowała, że ubiegłoroczny, XIII Dzień Papieski obchodziliśmy pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu”2.

Czytaj więcej: Między słowami - Jacek Zakrzewski

Zapraszamy do lektury artykułu ks. prof. dr hab. Jana Wala pt. "Dialogiczny stosunek  Jana Pawła II do innych wyznań i religii (dialogi ad extra)" 1

Kościół na Soborze Watykańskim II podniósł problem dialogu ekumenicznego, dialogu z judaizmem i dialogu z religiami  niechrześcijańskimi, sformułował w tym względzie także pewne dezyderaty. Także Paweł VI w encyklice Ecclesiam suam mówi o różnych kręgach dialogicznych. Kręgi te do dziś są aktualne, poza sprawami dialogu z niewierzącymi, które jak wspomnimy w artykule o dialogu kulturowym Jana Pawła II, zostały przez tegoż papieża w 1993 roku włączone w  kompetencje Papieskiej Rady do spraw Kultury.

Czytaj więcej: Dialogiczny stosunek Jana Pawła II do innych wyznań i religii (dialogi ad extra) - ks. prof. dr...

Strona 2 z 6

Newsletter

Zapisz się
do góry