Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Jan Paweł II

28 maja 2018 roku o godz. 10:00 w Operze Krakowskiej odbyła się uroczysta gala podsumowująca XI edycję małopolskiego projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia przygotowującego uczniów klas VI i VII szkół podstawowych, II i III klas gimnazjów i szkół ponadpodstawowych do niesienia pomocy potrzebującym.

Do XI edycji projektu zgłosiło się ponad sto szkół z Małopolski. Przez jedenaście lat ponad 35 tysięcy uczniów wraz z opiekunami pomogło olbrzymiej grupie osób potrzebujących wsparcia. Jak co roku najciekawsze przedsięwzięcia zyskały uznanie Kapituły Projektu. W tej edycji nagrodzono 16 projektów wolontariackich.

W uroczystości wzięli udział m.in.: ks. kard. Stanisław Dziwisz, Halina Cimer - Małopolski Wicekurator Oświaty, Barbara Dziwisz - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Podczas gali zaprezentowało się pięć grup z: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tokarni, Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie, Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Białce oraz Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy.

Spotkanie uświetnił występ księdza Jakuba Bartczaka.

Wyróżnionym szkołom zostały wręczone nagrody rzeczowe, a uczniowie pięciu szkół otrzymali bilety na wycieczkę do Włoch. Autokary z pielgrzymką dziecięcą do Watykanu wyjadą już w sobotę.

Projekt Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia jest działaniem skierowanym do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu. Przedsięwzięcie ma również służyć tworzeniu w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu. Jego głównym celem jest uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych, tworzenie podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących, a także ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II. Patronat honorowy nad Projektem objął Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.

 

Lista laureatów:

I miejsce:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem

- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Białce

- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy

 

II miejsce:

- Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach

- Szkoła Podstawowa w Zaczarniu

- Szkoła Podstawowa im. K. Przerwy-Tetmajera w Łopusznej

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach

-Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sadku-Kostrzy


III miejsce:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

- Szkoła Podstawowa w Siedliskach

- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem

- Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach

- Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu

 

***

Organizatorami projektu są: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

 

Współorganizatorzy:

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie


Instytucje wspomagające:

Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Stowarzyszenie „U Siemachy” w Krakowie
Stowarzyszenie „Wiosna” w Krakowie
Towarzystwo Przyjaciół Chorych - Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie
Wolontariat Św. Eliasza w Krakowie
Miasta, powiaty i gminy - organy prowadzące szkół, które zgłoszą swój udział w realizacji Projektu

 

Fot. K. Twardosz

Newsletter

Zapisz się
do góry