Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże, owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie opracował dwie wystawy tematyczne poświęcone szlakom pielgrzymkowym wiodącym po polskich i słowackich obiektach sakralnych - miejscach kultu Maryjnego. Przebieg trasy pątniczej pozwala na prezentację walorów historyczno-przyrodniczo-kulturowych regionów oraz zwraca uwagę na religijną tożsamość polsko-słowackiego pogranicza. Obecnie wystawę plenerową oglądać można na terenie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.

 

Wspomniane ekspozycje to część projektu „Szlak Maryjny - Światło ze Wschodu” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 20 14 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

wystawa2

Newsletter

Zapisz się
do góry