Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Jan Paweł II

16 października 2018 roku - po uroczystej, dziękczynnej Mszy Świętej za pontyfikat Jana Pawła II, Eucharystii odprawionej w Bazylice Metropolitalnej - katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie pod przewodnictwem ks. bpa Edwarda Kawy, biskupa pomocniczego Archidiecezji Lwowskiej, otwarta została wystawa zatytułowana …BY ŚWIADCZYĆ O CHRYSTUSIE RAZEM, poświęcona wizycie apostolskiej Papieża-Polaka na Ukrainie (23-27 czerwca 2001 r.).

W wydarzeniu udział wzięli: ww. ks. biskup Kawa oraz Konsul Generalny RP we Lwowie - Rafał Wolski. Spotkanie prowadził ks. dr Krzysztof Szebla z Archidiecezji Lwowskiej, czuwający nad ekspozycją z ramienia Metropolity Lwowskiego. Słowo do zebranych skierowała również reprezentująca IDMJP2 – Dominika Jamrozy. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: ks. Jan Nikiel - Proboszcz Lwowskiej Katedry, konsul Rafał Kocot (Konsulat Generalny RP we Lwowie), pracownicy Konsulatu, przedstawiciele świata mediów, kultury, Chór Katedry Lwowskiej im. Jana Pawła II, zaproszeni goście, zgromadzeni wierni.

Organizatorami wystawy - objętej honorowym patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity Lwowskiego - są Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Ekspozycję tworzy 28 plansz (wymiar B1) z około 50. wspaniałymi zdjęciami autorstwa wybitnego papieskiego fotografa, Grzegorza Gałązki.

Opracowanie i redakcja tekstów: Dominika Jamrozy/IDMJP2

Opracowanie graficzne: Paweł Kulig/IDMJP2.

Narracja wystawy przygotowana została w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej.

Dzięki zaangażowaniu Konsulatu RP na Ukrainie ekspozycja prezentowana była w wielu ukraińskich miastach i parafiach: 19 października 2018 r. w Stanisławowie - w siedzibie Iwano - Frankowskiej Filharmonii Obwodowej im. Iry Małaniuk (widzowie obejrzeli wówczas widowisko „Święty z Wadowic – Jan Paweł II”), a następnie w kościołach parafialnych w Żółkwi (2-9.11.2018 r.), w Mościskach (9-16.11.2018r.) oraz w Samborze (16.11-13.12.2018r.).

 

 

ua buct

Newsletter

Zapisz się
do góry