Jan Paweł II w Malopolsce 1979-2002". Uroczyste otwarcie ekspozycji przez kard. Stanisława Dziwisza miało miejsce 6 czerwca 2012. Prezentowane są na niej zdjęcia dwóch, chyba najwybitniejszych, fotografów pontyfikatu Jana Pawła II: Adama Bujaka i Arturo Mariego.

Czytaj więcej: Błogosławiony Jan Paweł II w Małopolsce 1979-2002

Wystawa ilustruje najważniejsze etapy działalności Karola Wojtyły jako księdza, biskupa i Metropolity Krakowskiego. Zdjęcia prezentowane na wystawie pochodzą z kościelnych archiwów oraz prywatnych zbiorów krakowian i dotyczą spotkań z ks. Karolem Wojtyłą podczas ważnych uroczystości religijnych i państwowych, a także tych lokalnych . Wystawa prezentuje również filmowe materiały archiwalne z tego okresu.

Czytaj więcej: Do Ciebie wołam Człowieku. Krakowskie lata ks. Karola Wojtyły

Ekspozycja prezentuje zdjęcia z fotografiami Adama Bujaka, jednego z najlepszych dokumentalistów pontyfikatu Jana Pawła II. Fotografie przedstawiają najbardziej przełomowe momenty posługi Jana Pawła II: pielgrzymki, spotkania ze zwykłymi ludźmi i wielkimi tego świata, chwile papieskiej modlitwy. Zdjęcia opatrzone są cytatami z encyklik, papieskich przemówień i homilii.
Po 1 maja 2011 r., do wystawy dołączone zostały 4 plansze z fotografiami pochodzącymi z uroczystości beatyfikacyjnych.

Czytaj więcej: Błogosławiony Jan Paweł II. Droga do świętości

Wystawa "Brat naszego Boga - rękopisy literackie ks. Karola Wojtyły" obejmuje niepokazywane dotąd: brulion dramatu ks. Karola Wojtyły Brat naszego Boga, ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie i rękopis ze zbiorów Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, fotografie z czasów, gdy był kapłanem i biskupem diecezji krakowskiej (ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie i Archiwum Artystycznego i Biblioteki Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie).

Czytaj więcej: Brat naszego Boga - rękopisy literackie ks. Karola Wojtyły

Wystawa prezentuje zdjęcia z Czarnego Marszu po śmierci Stanisława Pyjasa, pielgrzymek Jana Pawła II do Polski oraz dramatycznych wydarzeń z 1989 r. kiedy w Krakowie miały miejsce liczne demonstracje antykomunistyczne. Autorem prezentowanych zdjęć jest Stanisław Markowski, znany fotografik, dokumentalista i wykładowca w Krakowskiej Szkole Teatralnej. Twórca fotografii faktu. Autor licznych zdjęć dokumentujących najważniejsze wydarzenia z historii Polski końca XX wieku.

Czytaj więcej: Ku wolności

Strona 5 z 6

Newsletter

Zapisz się
do góry