Dialog stanowi centralny i niezbędny element każdej etycznej myśli ludzkiej (…). Widziany jako wymiana, jako możliwe – dzięki istnieniu mowy – porozumiewanie się pomiędzy sobą istot ludzkich, jest on w rzeczywistości wspólnym poszukiwaniem.

Jan Paweł II, Orędzie na XVI Światowy Dzień Pokoju, 1983 r.

Powstanie Instytutu

22 grudnia 2008 r. Sejmik Województwa Małopolskiego powołał z dniem 1 stycznia 2009 r . Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jako samorządową instytucję kultury.

3 marca 2009 r. w obecności ks. kard. Stanisława Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Prezes Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” ks. prałat Jan Kabziński, podpisali umowę dotyczącą utworzenia nowej instytucji kultury.

 

Jak zauważył kard. Stanisław Dziwisz podczas podpisania umowy powołującej Instytut: „Jan Paweł II był człowiekiem dialogu w Kościele. Dialogu z drugim człowiekiem, dialogu społecznego i politycznego. Słowo dialog bardzo dobrze koresponduje z tą inicjatywą, którą wspólnie z miastem i województwem, chcemy dziś rozpocząć i prowadzić, ażeby poprzez tą instytucję jeszcze raz pogłębić doktrynę Jana Pawła II i poznać bliżej jego osobę.”

 

 

Statut