Dialog stanowi centralny i niezbędny element każdej etycznej myśli ludzkiej (…). Widziany jako wymiana, jako możliwe – dzięki istnieniu mowy – porozumiewanie się pomiędzy sobą istot ludzkich, jest on w rzeczywistości wspólnym poszukiwaniem.

Jan Paweł II, Orędzie na XVI Światowy Dzień Pokoju, 1983 r.

Powstanie Instytutu

22 grudnia 2008 r. Sejmik Województwa Małopolskiego powołał z dniem 1 stycznia 2009 r . Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jako samorządową instytucję kultury.

3 marca 2009 r. w obecności ks. kard. Stanisława Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Prezes Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” ks. prałat Jan Kabziński, podpisali umowę dotyczącą utworzenia nowej instytucji kultury.

Jak zauważył kard. Stanisław Dziwisz podczas podpisania umowy powołującej Instytut: „Jan Paweł II był człowiekiem dialogu w Kościele. Dialogu z drugim człowiekiem, dialogu społecznego i politycznego. Słowo dialog bardzo dobrze koresponduje z tą inicjatywą, którą wspólnie z miastem i województwem, chcemy dziś rozpocząć i prowadzić, ażeby poprzez tą instytucję jeszcze raz pogłębić doktrynę Jana Pawła II i poznać bliżej jego osobę.”

Instytut tworzą:

Logo-Małopolska-V-RGB

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

krakow

GMINA MIEJSKA KRAKÓW

CENTRUM JANA PAWŁA II „NIE LĘKAJCIE SIĘ!”

Misja

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie to instytucja, której celem jest zachowanie, promowanie oraz twórcze rozwijanie duchowego i naukowego dziedzictwa Ojca Świętego, w szczególności dotyczącego dialogu między religiami i kulturami. Instytut realizuje duże projekty edukacyjne, kulturalne i naukowe: „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, „Małopolskie Dni Jana Pawła II”, „Dziedziniec Pogan” i „Oblicza dialogu”. Jest organizatorem koncertów, imprez masowych, produkcji i projekcji filmowych. Prowadzi programy dla dzieci i młodzieży: warsztaty edukacyjne, lekcje tematyczne, olimpiady, gry miejskie i konkursy. Aranżuje duże wystawy plenerowe, eksponowane w przestrzeni miejskiej Krakowa.

Instytucja prowadzi także samodzielną działalność wydawniczą. Posiada bibliotekę, której bogate zasoby udostępniane są wielu czytelnikom (np. Mobilna Biblioteka Instytutu). Redaguje portal społeczno-informacyjny franciszkanska3.pl, platformę multimedialną santojp2.pl, oferuje wirtualne wycieczki po miejscach w Małopolsce związanych z Ojcem Świętym (np. www.kuria.wkraj.pl) oraz prowadzi projekt Scena Papieska, adresowany do miłośników teatru.

W rocznicę kanonizacji Jana Pawła II Instytut Dialogu Międzykulturowego organizuje wyjątkowy koncert. Wydarzenia organizowane „na żywo” ogląda kilka tysięcy widzów. W 2014 roku Instytut zorganizował koncert – misterium „Kolory Miłosierdzia”, a rok później odbył się koncert „Błogosławieni Miłosierni” na Rynku Głównym w Krakowie. Równocześnie wydarzeniom towarzyszy multimedialny pokaz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 3D, który pozwala publiczności zgromadzonej przez Pałacem Arcybiskupów Krakowskich jeszcze raz przeżyć spotkania z Ojcem Świętym w najsłynniejszym oknie przy ul. Franciszkańskiej 3.

Najbliższe lata to dynamiczny rozwój działalności Instytutu w sferze projektów edukacyjnych i kulturalnych o zasięgu międzynarodowym.

{gallery}folder{/gallery}

Organem sprawującym ogólny nadzór nad działalnością Instytutu jest Rada Założycieli złożona z przedstawicieli Województwa Małopolskiego, Gminy Miejskiej Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

Rada założycieli

Do kompetencji Rady należy między innymi:

– sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Instytutu,
– opiniowanie zmian w statucie Instytutu,
– zgłaszanie propozycji kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu i uzgadnianie jego powołania,
– opiniowanie kandydatów na zastępców dyrektora Instytutu,
– powoływanie i odwoływanie Rady Programowej Instytutu i zatwierdzanie jej regulaminu pracy,

Skład Rady Założycieli:

– Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski
– Prezydent Miasta Krakowa – prof. Jacek Majchrowski
– Prezes Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” – ks. Tomasz Szopa

Rada programowa instytutu

Rada Programowa pełni funkcję doradczą i opiniotwórczą. Jej członkowie nakreślają kierunki działalności i rozwoju Instytutu oraz oceniają realizację celów statutowych.

 

Skład osobowy Rady Programowej Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
Kadencja 2019-2024

Przedstawiciele województwa małopolskiego

1. Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
2. Rafał Bochenek
3. Prof. Dr. Hab. Jan Tadeusz Duda
4. Urszula Nowogórska
5. Jacek Krupa

 

Przedstawiciele Gminy Kraków

7. Bogusław Kośmider- III zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
8. Jerzy Muzyk – II zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
9. Marta Nowak
10. Marta Witkowicz
11. Tadeusz Jakubowicz
12. Katarzyna Olesiak

Przedstawiciele Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!

13. Ks. Prof. Robert Tyrała
14. O. prof. Jarosław Kupczak
15. Ks. Prof. Jan Machniak
16. Ks. Robert Pietrzyk
17. Elżbieta Koterba
18. Barbara Dziwisz

Obserwuj @idmjp2

Szukasz starszych treści? – Archiwalna strona IDMJP2

 

logo-biale