Konkurs plastyczny „Ubierzmy choinkę dla św. Jana Pawła II” 2022

Autor: PaK | 18 listopada 2022 | 0 Komentarzy

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie zapraszają dzieci przedszkolne oraz uczniów ze szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym „Ubierzmy choinkę dla św. Jana Pawła II”. Zadaniem konkursowym jest samodzielne stworzenie ozdoby świątecznej w formie zawieszki, którą będzie można udekorować choinkę bożonarodzeniową. Wybrane prace ozdobią […]

XVI Edycja Projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia

Autor: ad-ml | 24 października 2022 | 0 Komentarzy

Zapraszamy do udziału w XVI edycji Projektu  „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, którego idea zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”. Projekt skierowany jest do klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i realizowany jest w roku szkolnym na terenie województwa małopolskiego. W przeciągu piętnastu lat trwania Projektu wzięło w […]

Tu się spotyka z zachodem wschód. Rzeczpospolita otwarta, życzliwa, tolerancyjna.

Autor: ad-ml | 19 września 2022 | 0 Komentarzy

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza uczniów do wzięcia udziału w konkursie historycznym. Celem konkursu jest promocja wśród młodych ludzi postaw otwartych na różne grupy społeczne, ich kulturę i religię. Budowanie szacunku do odmiennych kultur oraz dla tożsamości kulturowej wspólnot.  Przypomnienie ważnych faktów z historii Rzeczpospolitej związanych z otwartością, życzliwością oraz […]

I Festiwal Małych Form Teatralnych KAROLek

Autor: ad-ml | 12 września 2022 | 0 Komentarzy

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w I Festiwalu Małych Form Teatralnych KAROLek, który skierowany jest do wszystkich miłośników teatru, sztuki oraz kultury żywego słowa, którym przede wszystkim bliskie są wartości, jakie przekazywał Jan Paweł II.Celem Festiwalu jest przybliżenie młodzieży osoby Jana Pawła II, jego twórczości literackiej oraz […]

Świat w zwierciadle przysłów

Autor: ad-ml | 9 września 2022 | 0 Komentarzy

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza uczniów do udziału w konkursie ,,Świat w zwierciadle przysłów’’ Przysłowia nazywane są mądrością narodów. Promują wartości i reguły, którymi kieruje się dana grupa społeczna. Kumulują wielowiekowe doświadczenie i wyrażają zbiorową wiedzę opartą na obserwacji świata. Należą do najstarszych form literackich, przekazywanych ustnie a następnie spisanych. […]

Konkursy 2022

Autor: ad-ml | 23 sierpnia 2022 | 0 Komentarzy

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursach. Więcej informacji, regulaminy oraz karta zgłoszeń poniżej: 1. I Festiwal Małych Form Teatralnych KAROLek Kierowany jest do wszystkich miłośników teatru, sztuki oraz kultury żywego słowa, którym przede wszystkim bliskie są wartości jakie przekazywał Jan Paweł II. Celem Festiwalu jest przybliżenie […]

Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia

Autor: beroo3s | 1 kwietnia 2013 | 0 Komentarzy

„Mieć wyobraźnię miłosierdzia” XVI edycja Idea powstania Projektu zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie apelował, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”. Projekt kontynuuje, rozpoczęte w 2003 roku, wieloletnie działania wychowawcze, zainicjowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego, mające na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i […]