Żaden kraj na świecie, żaden system polityczny nie może myśleć o swej przyszłości inaczej, jak tylko poprzez wizję tych nowych pokoleń, które przejmą od swoich rodziców wielorakie dziedzictwo wartości, zadań i dążeń zarówno własnego narodu, jak też całej rodziny ludzkiej.

Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Familiaris Consortio, 1981

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przygotował bogatą ofertę edukacyjną w duchu nauki Ojca Świętego Jana Pawła II. Tegoroczna propozycja to liczne warsztaty tematyczne, prelekcje, konkursy, projekty cykliczne oraz multimedialne pomoce edukacyjne.

Wyrażamy głębokie przekonanie, że nasza oferta pomoże Państwu w realizacji zadań edukacyjnych, mających na celu krzewienie wśród przedstawicieli młodego pokolenia wartości uniwersalnych oraz przyczyni się do podnoszenia jakości pracy wychowawczej szkół i placówek.

Zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji i proponujemy włączenie naszej oferty do całorocznego planu pracy Państwa placówki.

Akademia Rodzinna

Akademia Rodzinna 
Akademia Rodzinna to szereg propozycji zajęć edukacyjnych mających na celu umocnienie relacji rodzic – dziecko. Podczas całorocznych spotkań organizowane są gry i zabawy, warsztaty plastyczne, techniczne, muzyczne oraz edukacyjne, a podsumowaniem każdej edycji projektu jest Wielki Piknik Rodzinny, w którym aktywnie uczestniczą m.in. wszystkie służby mundurowe. Obecnie zapraszamy na warsztaty w formie filmików instruktażowych umieszczanych raz w miesiącu na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. W ramach Akademii przewidziane są zajęcia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością słuchu i ruchu. O możliwości przeprowadzenia warsztatów stacjonarnych poinformujemy, jak tylko będą one możliwe do zrealizowania.

akademia_rodzinna_bocian_4x7
logo bonkultury

Bon Kultury

Miejsce na opis

Dla rodziców

Miejsce na opis

logo-kielich-700x400
logo-kielich-700x400

Dla wychowawców

Miejsce na opis

Konkursy

Miejsce na opis

konkursy_2022
konkursy_2022

Konkursy dla dzieci

Miejsce na opis

logo-kielich-700x400

Szkolenia

Miejsce na opis

Warsztaty edukacyjne

Miejsce na opis

logo-kielich-700x400
kanonizacja_g_galazka

Z wizytą u JP2

Miejsce na opis