Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie realizuje następujące projekty:

Veritatis Splendor

Nagroda Veritatis Splendor przyznawana jest przez Województwo Małopolskie osobom fizycznym lub prawnym, które swoją działalnością przyczyniają się do budowania płaszczyzn porozumienia dla różnych społeczeństw, dla otwartości na treści różnych kultur, na dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości, a także wyróżniają się w służbie drugiemu człowiekowi.

logo_vs
graf600x400

Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia

Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym.

Małopolski Carolus

– to tytuł przyznawany corocznie uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego, którzy wzorując się na Osobie św. Jana Pawła II – Człowieka wielu pasji, rozwijają swoje talenty, zainteresowania i pasje.

To małopolskie wyróżnienie otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej systematycznej pracy nad kształtowaniem charakteru w myśl słów Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.”

carolus
oblicza

Oblicza Dialogu

To kontynuacja procesu dialogu międzyreligijnego zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, twórczo rozwijanego przez Świętego Jana Pawła II oraz obecnie przez papieża Franciszka. Ojciec Święty Jan Paweł II prowadził dialog ekumeniczny, dialog z religiami niechrześcijańskimi (judaizm, islam) oraz szeroko pojęty dialog z całym światem współczesnym.

Małopolskie Dni Św. Jana Pawła II

To inicjatywa, która zrodziła się z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. Jako organizator Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie pragnie przybliżyć osobę Św. Jana Pawła II poprzez różnorodne wydarzenia kulturalne i artystyczne. W programie koncerty plenerowe, wystawy, pikniki rodzinne oraz zwiedzanie klasztorów i kościołów z przewodnikami.

malopolskie-dni
scena-papieska

Scena Papieska

Scena Papieska to projekt Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, który m.in. ma upamiętniać myśl i twórczość papieża Polaka poprzez konsolidację przedstawicieli różnych środowisk: artystów, ludzi kultury, sztuki i nauki oraz osób, dla których bogata i wielowymiarowa spuścizna Karola Wojtyły oraz temat „sacrum” są duchowym dziedzictwem oraz artystyczną inspiracją.

Dziedziniec Pogan

Idea „Dziedzińca pogan” nawiązuje do planu Świątyni Jerozolimskiej, której dziedziniec był dostępny dla każdego jako miejsce spotkań i dialogu.

dziedziniec300
kucnia-papieska

Kuchnia Papieska

Projekt zakłada przedstawienie informacji o życiu codziennym Karola Wojtyły, wplecionych w wątek dziejowy Polski i okraszonych nutą domowych przepisów. Poprzez podróż w czasie odnajdujemy smaki z dzieciństwa Karola Wojtyły aż po kuchnię papieską w Watykanie.

Portal SantoJP2

Bogata baza wiedzy o życiu, twórczości i duchowym dziedzictwie Ojca Świętego Jana Pawła II. Jedna z największych interaktywnych encyklopedii wiedzy o Wielkim Polaku dostępnych w sieci.

santojp2