Oblicza Dialogu

To kontynuacja procesu dialogu międzyreligijnego zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, twórczo rozwijanego przez Świętego Jana Pawła II oraz obecnie przez papieża Franciszka. Ojciec Święty Jan Paweł II prowadził dialog ekumeniczny, dialog z religiami niechrześcijańskimi (judaizm, islam) oraz szeroko pojęty dialog z całym światem współczesnym.

oblicza dialogu wyniki 2024

Wyniki XI edycji projektu

15 maja 2024 | 0 Komentarzy

Edycja 2023/24 » Wyniki XI edycji projektu Od Wschodu do Zachodu. Rozprzestrzenianie się idei religijnych, filozoficznych, kulturowych i naukowych wzdłuż starożytnych szlaków XI edycja projektu w roku szkolnym 2023/2024 zakończyła się z dniem 10 maja 2024 roku. Wszystkim wyróżnionym grupom serdecznie gratulujemy sumiennej pracy, zaangażowania oraz energii, z jaką chcieliście odkrywać nieznane!!!! Już dziś zapraszamy do kolejnej, […]

oblicza dialogu spacery05

Oblicza Dialogu

15 maja 2024 | 0 Komentarzy

Zakończyliśmy XI. edycję projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu”, dotyczącego tematyki dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, pod hasłem: „Od Wschodu do Zachodu. Rozprzestrzenianie się idei religijnych, filozoficznych, kulturowych i naukowych wzdłuż starożytnych szlaków”. W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie pod opieką nauczycieli – koordynatorów redagowali własne strony internetowe i prezentowali zgromadzone materiały tekstowe, filmowe oraz fotograficzne związane […]

Oblicza Dialogu Edycja XI 2023/2024

8 września 2023 | 0 Komentarzy

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do współpracy w projekcie edukacyjno – wychowawczym „Oblicza Dialogu. Młody Asyż: Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Projekt skierowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. XI edycja projektu „Oblicza Dialogu” przebiegać będzie pod hasłem: Od Wschodu do Zachodu. Rozprzestrzenianie się idei religijnych, filozoficznych, […]