Aktualności

mezopotamia akadyjczycy i asyryjczycy

Archeologia biblijna. Kraina pomiędzy rzekami – Mezopotamia Cz. 2: Akadyjczycy i Asyryjczycy

Imperium akadyjskie było semickim państwem założonym w południowej Mezopotamii przez Sargona Wielkiego w 3 tysiącleciu p. n. e., po pokonaniu sumeryjskiego władcy z Uruk. Akadyjczycy szybko podporządkowali sobie kolejne terytoria. Sumerowie pozostali jednak nadal ważnym czynnikiem w nowo powstałej społeczności, a Akadowie przyswoili sobie wiele ze zdobyczy kulturowych Sumerów i sami wnieśli wiele do dalszego […]

Czytaj więcej
mezopotamia_sumerowie

Archeologia biblijna. Kraina pomiędzy rzekami – Mezopotamia Cz.1: Sumerowie

Pomiędzy rzekami Tygrys i Eufrat na Bliskim Wschodzie położona była Mezopotamia, kraina historyczna i geograficzna wspominana wielokrotnie w Biblii. Na jej terenie istniało wiele społeczności o wysokim rozwoju cywilizacyjnym, których początki datuje się na V tysiąclecie p. n. e. Były to między innymi ludy Sumerów oraz semickich Akadów, Amorytów, Aramejczyków, Hurytów, Chaldejczyków i Kasytów. W […]

Czytaj więcej
ar_wielki_bal_karnawalowy_2023

Akademia Rodzinna – Wielki bal karnawałowy

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza 19 lutego 2023 r. na wielki bal karnawałowy organizowany w ramach Akademii Rodzinnej. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym do Sanktuarium św. Jana Pawła II na Msze Świętą o godz. 11:00, po której rozpocznie się zabawa w sali FIDES. Czeka na […]

Czytaj więcej
jp2_pielgrzymki_1

Pierwsza zagraniczna podróż apostolska papieża Jana Pawła II – dlaczego Meksyk?

Dlaczego Meksyk? Dlaczego nowo wybrany papież, tuż po konklawe, czyni starania by krajem jego pierwszej podróży apostolskiej stał się daleki Meksyk? Decyzja papieża wywołała poruszenie w Kurii Rzymskiej i spore obawy. Meksyk był krajem, z którym Stolica Apostolska nie utrzymywała relacji dyplomatycznych. Był państwem antyklerykalnym. Papież, by przekroczyć granice tego kraju musiał ubiegać się o […]

Czytaj więcej

Jan Paweł II

santojp22

Interaktywny portal o życiu, twórczości i duchowym dziedzictwie Św. Jana Pawła II – santojp2.pl.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie uruchomił bogatą bazę wiedzy o życiu, twórczości i duchowym dziedzictwie Ojca Świętego Jana Pawła II. Jest to interaktywna encyklopedia wiedzy o Wielkim Polaku.

Czytaj więcej

www.tusiezaczelo.pl

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, pod honorowym patronatem metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza zrealizował multimedialny projekt  „Małopolska – tu wszystko się zaczęło”. Jest to interaktywna prezentacja tych miejsc regionu, które w sposób szczególny naznaczył swoją obecnością Karol Wojtyła.

Czytaj więcej

Projekty

Oblicza dialogu

Zapraszamy do udziału w kolejnej, dziesiątej już edycji programu edukacyjnego „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Program jest integralną częścią wieloletniego projektu „Oblicza Dialogu”, którego głównym celem jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem.

Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia

Idea powstania Projektu zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie apelował, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”. Głównym celem Projektu jest tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących i uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka. Projekt realizowany jest w roku szkolnym, od września do czerwca, na terenie województwa małopolskiego, w pięciu rejonach: krakowskim, tarnowskim, nowotarskim, nowosądeckim i wadowickim. W przeciągu czternastu lat trwania Projektu wzięło w nim udział ponad 45.000 uczniów wraz z opiekunami.

Małopolski Carolus

– to tytuł przyznawany corocznie uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego, którzy wzorując się na Osobie św. Jana Pawła II – Człowieka wielu pasji, rozwijają swoje talenty, zainteresowania i pasje.

To małopolskie wyróżnienie otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej systematycznej pracy nad kształtowaniem charakteru w myśl słów Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.”

Veritatis Splendor

Nagroda Veritatis Splendor przyznawana jest przez Województwo Małopolskie osobom fizycznym lub prawnym, które swoją działalnością przyczyniają się do budowania płaszczyzn porozumienia dla różnych społeczeństw, dla otwartości na treści różnych kultur, na dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości, a także wyróżniają się w służbie drugiemu człowiekowi.

Stanowi nie tylko upamiętnienie wybitnego Małopolanina – Jana Pawła II, którego niepodważalne zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami zostały powszechnie docenione, ale także uznanie wyjątkowości historii i tradycji regionu, jakim jest Małopolska oraz podkreślenia jej tożsamości na arenie międzynarodowej. Nagroda została ustanowiona również dla upamiętnienia Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się w Krakowie w 2016 r.

konferencja

Premiera książki „Karol Wojtyła – dzieła literackie i teatralne”

26 marca 2019 r. w Domu Arcybiskupów Krakowskich z udziałem m.in. abpa Marka Jędraszewskiego, kard. Stanisława Dziwisza i Haliny Kwiatkowskiej, miała miejsce konferencja prasowa w związku z premierą książki „Karol Wojtyła – dzieła literackie i teatralne”. Tom pierwszy poezji i dramatów Karola Wojtyły obejmuje juwenilia, utwory, które powstały w okresie od 1938 do 1946 roku. […]

Czytaj więcej
Trzeci tom Dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły - Jana Pawła II.

Ukazał się trzeci tom Dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły – Jana Pawła II: Dramaty. Szkice

W księgarniach dostępny jest już trzeci tom Dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły – Jana Pawła II: Dramaty. Szkice wydany przez Instytut, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie oraz Wydawnictwo Znak.

Czytaj więcej
kwartalnik9

Kwartalnik LOLEK nr 1 – 2023

Z radością oddajemy w Wasze ręce bezpłatny dziewiąty (w tym roku pierwszy) numer kwartalnika ,,Lolek”. Mamy nadzieję, że i ten numer Was zainteresuje. Zapraszamy do kolejnego spotkania z naszymi patronami. Poznamy ciekawe miejsca w Polsce – Sanktuarium ,,Ecce Homo” św. Brata Alberta w Krakowie i pustelnię św. Brata Alberta w Zakopanem. Przypomnimy sobie pielgrzymki Jana […]

Czytaj więcej